Stavba z masivního dubového a modřínového dřeva se střechou z rákosu dobře zapadá do okolní krajiny. Z okének pozorovatelny je možné přehlédnout podstatnou část národní přírodní rezervace. Ta je útočištěm pro mnohé vzácné druhy ptáků, kteří zde hnízdí, hledají potravu nebo se tu zastavují v době jarního a podzimního tahu.

„V těchto dnech lze z pozorovatelny pravidelně obdivovat majestátního orla mořského, jeřáby popelavé nebo na ostrově v kolonii hnízdící racky chechtavé. Na dohled jsou i hnízda volavek popelavých s mláďaty," přibližuje novou atrakci ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Vlastimil Peřina.