Stručná vizitka
Markéta Ondroušková je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice. Hovoří anglicky, rusky a německy. 
V minulosti působila v oblasti logistiky, nyní se věnuje ekonomickému řízení, krizovému managementu, projektovému řízení či tvorbě business plánů, strategií a rozpočtů zejména v oblasti developmentu a výstavby.

Kulturní centrum Pardubice (KCP), které provozuje kulturní domy na Dubině, v Hronovické ulici, ale také Divadlo 29, výstavní prostor Mázhaus, Galerii města Pardubic, Zelenou bránu či Turistické informační centrum a letos hospodaří s rozpočtem 26.750.000 korun, bude mít ode dneška novou ředitelku. Tou se stane MARKÉTA ONDROUŠKOVÁ.

Můžete se čtenářům Deníku nějak blíže představit?
Pocházím z umělecko-pedagogické rodiny. Mám pět sourozenců. Oba mí bratři jsou absolventy pardubické konzervatoře.
Starší léta působil jako tubista v královéhradecké filharmonii. Dnes žije v Irsku a mimo jiné diriguje jeden z tamních nejstarších amatérských dechových orchestrů – Blanchardstownbrassband.
Druhý bratr vystudoval operní zpěv a i když se dnes hudbou neživí, účinkuje v pardubickém oblíbeném vokálně -instrumentálním souboru ReBelcanto.
Starší sestra vystudovala teologii a speciální pedagogiku. Je činná v seskupení Consortio Melcelii, které se orientuje převážně na barokní duchovní hudbu.
Druhá sestra, mladší, byla před mateřskou dovolenou vedoucí integračního azylového centra v Jozefově.
Nejmladší je sice vystudovanou inženýrkou, ale se svým manželem, ředitelem hudební školy, účinkuje jako zpěvačka v různých projektech, zejména jazzově-swingové kapele Jazzgeneration.
Maminka původně studovala výtvarničinu, poté teologii, ale převážnou část své pracovní kariéry učila, mimo jiné na Pedagogické fakultě 
v Hradci Králové.

A jak to bylo s vámi?
Sama jsem původně měla jít studovat hudbu, ale nakonec jsem se mírně vzepřela rodinnému trendu, vystudovala kulturní antropologii na pardubické univerzitě, ale profesně se zaměřila na jinou oblast. V současnosti to je hlavně ekonomie a řízení projektů. Muzika ovšem zůstala mým velkým koníčkem.
Hraji na piano, zpívám a když je možnost a čas, aktivně působím v žánrově různých tělesech. Nebo nějaký koncert jiným, které mám ráda, uspořádám. Ke kultuře, umění a tradici mám hluboký vztah už od dětství.
Tyto projevy chápu jako velmi intimní, rozvíjející jemné stránky lidské osobnosti. Toto svoje pozitivní vnímání kultury bych ráda promítla i do budoucí koncepce řízení KCP.

Jaké máte vize rozvoje KCP?
Nejprve půjde hlavně o to, aby se KCP pod mým vedením stabilizovalo po stránce ekonomické a personální. Všechny procesy v této organizaci musí být nastaveny tak, aby KCP mohlo být smysluplně manažersky řízeno. To vše, společně s dramaturgií, tedy skladbou programů a jejich výsledným efektem, má zásadní vliv nejen na vnitřní fungování KCP, ale i na to, jak je přijímáno veřejností. Mým cílem je, aby bylo vnímáno pozitivně a aby ve společnosti převládal názor, že jsou za peníze z veřejného rozpočtu občanům a návštěvníkům Pardubic poskytovány kvalitní služby, které si lidé sami žádají, chtějí a využijí je.

Na jaké další věci se chcete 
v KCP zaměřit?
Láká mě zprostředkování konceptu veřejné debaty s významnými osobnostmi z různých oborů na témata, které společnost aktuálně řeší. Mám ráda dialog. Opravdový dialog, který člověka pouze neutvrzuje v jím poznaných či přijatých pravdách, ale nutí přemýšlet nad tím, že věci mohou být ještě jinak, než se obecně tvrdí.

Anketa Pardubického deníku: Co by nová ředitelka Kulturního centra Pardubice měla po nástupu do své funkce udělat nejdříve?

Martin Charvát, primátor Pardubic
Nová ředitelka by měla nyní kompletně převzít celou agendu, která je spojena s Kulturním centrem Pardubice (KCP). Předpokládám, že si Markéta Ondroušková udělá audit, aby dostala veškeré informace, které potřebuje. Necháme ji rozkoukat a zhruba po třech měsících ji pozveme do rady města, aby nám blíže nastínila své vize, kam chce KCP směřovat. Pro letošní rok už jsou asi karty rozdány, ale rád bych věděl, jaké plány bude mít na příští rok. Držím jí palce. Určitě nebude v jednoduché pozici. KCP prožilo velmi špatné období a je třeba ho znovu nastartovat.

Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla Pardubice
a současně předseda kulturní komise města
Nová ředitelka Kulturního centra Pardubice (KCP) Markéta Ondroušková nepochází z Pardubic. Proto by se určitě měla v co nejkratší době seznámit s regionem a akcemi, které se v něm odehrávají. Přestože v Pardubicích žiji mnoho let, sám jsem byl jako předseda kulturní komise překvapen, kolik různých programů a pořadů se ve městě koná. Je vidět, že Pardubice žijí velmi kulturně. Nová ředitelka KCP by si měla rozhodně udělat jasno v tom, co je 
v tomto ohledu pro město důležité a co naopak méně.

František Brendl, bývalý 
náměstek pardubické primátorky zodpovědný za kulturu

Nová ředitelka KCP by se měla nejprve seznámit s lidmi, co tam pracují, a se strukturou této organizace, která je poměrně dost složitá. Zároveň by se měla postarat o to, aby KCP fungovalo co nejlépe, a to za co nejméně peněz z veřejných prostředků. Určitě by se měla snažit o to, aby dokázala zaujmout veřejnost atraktivní kulturní nabídkou, jež by uměla pokrýt i méně výdělečné činnosti KCP, jako je například Divadlo 29 nebo Galerie města Pardubic. Rozhodně nové šéfce přeji hodně sil a štěstí. Jednoduché to asi mít opravdu nebude.

Jan Motyčka, promotér Pardubického letního kina Pernštejn
Paní ředitelka by zřejmě nejprve měla analyzovat stávající stav KCP, jeho personální obsazení, ekonomickou kondici a stav rozpracovaných, respektive připravovaných projektů. To, co se za mnoho let fungování Kulturního centra osvědčilo a obyvatelům našeho města činí radost, by mělo zůstat zachováno, tedy například dramaturgie Divadla 29 či galerie GAMPA. Věřím, že paní ředitelka přinese novou energii a vizi, díky níž Kulturní centrum využije obrovského potenciálu našeho krásného města, v němž se snoubí historie, tradice a skvělá geografická poloha.

Jiří Petr, pardubický člen Akademie populární hudby
V rozhovoru, který uveřejnil v pátek Pardubický deník, jsem si přečetl, že nová ředitelka Kulturního centra Pardubice Markéta Ondroušková pochází z Hradce Králové. Jsem přesvědčen o tom, že by se nejdříve měla seznámit 
s kulturním prostředím, které je na Pardubicku. Klíčovým úkolem pro ni je seznámit se 
s místním programem a kulturní nabídkou. Samozřejmě chápu, že v prvním půlroce ji může asi jen velmi těžko ovlivnit, protože ji připravilo bývalé vedení KCP, ale určitě by měla nastínit nějakou svou vizi, co v Pardubicích chce do budoucna prosazovat.

Lumír Sokol, provozovatel pardubického klubu Ponorka
Myslím, že by se měla zaměřit hlavně na konsolidaci celé organizace. Domnívám se, že současná struktura Kulturního centra je správná. Rozhodně bych na jejím místě nešel cestou dělení jednotlivých organizací na samostatné subjekty. Bylo by to složitější 
z hlediska vzájemné komunikace a pro město určitě i finančně náročnější. Potenciál vidím hlavně v případě většího důrazu na rozvoj cestovního ruchu na Pardubicku. Tady je pole ještě hodně málo zorané. Pokud by se to povedlo, mohlo by to přinést pozitivní růst nejen pro kulturní aktivity ve městě.