Už teď je ale jisté, že se stavba železniční trati oproti plánům o několik let posune. Momentálně SŽDC připravuje zadání aktualizace studie proveditelnosti

Uzel Pardubice, která by měla znovu posoudit nové železniční spojení na Chrudim minimálně v alternativě ostřešanské i jesenčanské. „Výstupy ze studie s relevantními závěry pro další zpracování nelze očekávat dříve než v průběhu první poloviny roku 2019, v tuto dobu nelze tedy říci, jestli je reálnější Ostřešanská, či Jesenčanská spojka,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

K výstavbě železnice mělo původně dojít v letech 2020 až 2022. Nicméně ještě nebyla schválena ani EIA – tedy studie vlivu na životní prostředí, což je první krok před územním rozhodnutím a stavebním povolením. Podle Marka Illiaše nedojde k realizaci železnice dříve než v roce 2025. Konkrétní termíny v tuto chvíli nejsou stanovené.

Správa železniční dopravní cesty začala plánovat výstavbu nové železniční trati z Pardubic na Chrudim, díky které má být cestování mezi oběma městy rychlejší a pohodlnější, již v roce 2016.

Navrženy byly tři varianty trati – Ostřešanská, Jesenčanská a Medlešická spojka. Projektanti zvolili jako nejlepší řešení stavbu Ostřešanské spojky, to se ale nelíbilo obyvatelům Ostřešan, kteří založili Spolek pro ochranu přírody a krajiny, jenž se aktivně zapojuje do řešení Ostřešanské spojky. Podle starosty obce Josefa Vodrážky je trať neekonomická. „Trať by zasáhla do krajiny šestimetrovým náspem, který by navíc byl asi sto metrů od rodinných domů,“ řekl.

Ani vedení chrudimské radnice nad možnou výstavbou Ostřešanské spojky nejásalo. Obávalo se negativního dopadu na krajinu, jehož důsledkem by bylo i odříznutí Medlešic od mateřského města. Obyvatelé Medlešic a Starých Jesenčan by také přišli o stávající železniční spojení do Chrudimi a do Pardubic. Stará trať by byla po stavbě spojky pravděpodobně zrušena.

Po oponentuře „Velké EIA“ rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR o přepracování předloženého projektu.
Stavba nové železnice je tak opět na začátku z důvodu revize původních návrhů. (tča)

Takzvaná Ostřešanská spojka by se odpojila od koridoru v Pardubičkách a vedla by od Nemošic přes Mikulovice kolem Ostřešan přímo do Chrudimi. Stará trať vedoucí kolem pardubického závodiště má kvůli letišti zůstat, zbylá část by patrně zmizela. Náklady na stavbu se odhadují na 2,3 miliardy korun.

Parkování, ilustrační foto.
Koalice pro Pardubice chce lepší podmínky pro nemocné