Domov pro osoby se zdravotním postižením ještě do nedávna znamenal velkou budovu, více lůžkových pokojů a stanovená pravidla.

Dnes se ale většina zařízení snaží o začleňování osob s mentálním postižením do běžné společnosti.

Samostatnost a péče o domácnost

Nejinak je tomu i v Domově pod Kuňkou, kde se rozhodli přestěhovat část uživatelů z jedné velké budovy do samostatných domácností.

Proto byly pořízeny byty, ve kterých budou uživatelé za podpory pracovníků žít, učit se samostatnosti a péči o domácnost.

„Od 1. června poskytujeme chráněné bydlení pro 11 osob s mentálním postižením, a to v Přelouči a Sezemicích. V Přelouči jsou pro uživatele připraveny a zrekonstruovány tři bytové jednotky celkem pro devět uživatelů, v Sezemicích pak jeden byt pro dva uživatele," sděluje ředitel Domova pod Kuňkou Tomáš Černík.

Naplnění kapacity chráněného bydlení bylo těžší.

„Registraci jsme od Krajského úřadu v Pardubicích získali již v lednu, nicméně bylo třeba uživatele na přechod do jiného typu služby připravit. Ti procházeli dlouhodobým zácvikem především při péči o samostatné domácnosti v Domově pod Kuňkou. Zde se věnovali vaření, péči o prádlo, úklidu a ostatním činnostem souvisejícím s běžným životem. Postupem času tak z jejich řad bylo vybráno deset těch, kteří se od června stali uživateli chráněného bydlení. Jedno místo je prozatím neobsazené," vysvětluje ředitel Černík.

Začlenění osob do běžné společnosti

Chráněné bydlení je sociální služba určená pro osoby se zdravotním postižením, které mají v důsledku svého znevýhodnění sníženou možnost zvládat základní životní potřeby a potřebují podporu jiné fyzické osoby.

Při poskytování sociální služby se postupuje takovým způsobem, aby se život uživatelů maximálně blížil životu jejich vrstevníků v běžné populaci. Uživatelům je tak poskytována pouze nezbytná míra pomoci s důrazem na posílení jejich vlastní samostatnosti a soběstačnosti.

Markéta Markovicsová