Doposud bylo jen středisko v Hradci Králové a sloužilo pro Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj.
Informoval o tom Zdeněk Vašák, který je pověřený řízením centra.

Pracoviště bude poskytovat informace o Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), o možnostech financování projektů a o vypsaných výzvách.
Nyní je šest středisek v republice, postupně vzniknou centra ve všech krajských městech.

Kdo může žádat?

O dotace mohou žádat státní orgány, kraje, obce, neziskové organizace, bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, živnostníci i podnikatelé v oblasti sociálního podnikání, případně vlastníci nemovitých kulturních památek.
IROP v červnu schválila Evropská komise.

Program nabídne příjemcům přes 120 miliard korun a očekává se kolem 15.000 nových projektů.