K největšímu posunu došlo v echokardiografii, což je základní kardiologické vyšetření. Lékaři mají nyní na ultrazvukové vyšetření srdce k dispozici přístroj Philips Epiq 7C. „Můžeme nyní pracovat s tím nejlepším, co je momentálně na trhu. Je to nejvyšší modelová řada," řekl lékař kardiologického oddělení Jiří Vondrák.

LEPŠÍ DIAGNOSTIKA
Technologická novinka má zkvalitnit samotný diagnostický proces. „Přístroj je výkonnější, snímky jsou kvalitnější. Vyšetření trvá kratší dobu, což je pozitivní pro pacienty. Navíc jsme k přístroji získali i software na zobrazení, takže se snímky pak můžeme v offline režimu pracovat v počítači. To je také důležité pro naši práci a pro léčbu nemocných," dodal Vondrák.

Nový přístroj bude sloužit i pro angiologii, která se zabývá diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění krevních a lymfatických cév. „Přístroj má i angiologický program. Pacient tak na něm může být vyšetřen, pouze se použije jiná sonda," poznamenal primář kardiologického oddělení Jan Matějka.

Lepší péči o nemocné by měl přispět také nový monitorovací systém. „Původní monitorovací systém na arytmologické jednotce již byl nevyhovující. Navíc potřebujeme monitorovat více pacientů, protože na naše oddělení přijímáme prakticky všechny nemocné s infarktem myokardu a závažnými poruchami srdečního rytmu z celého kraje. Díky novému systému bude možné monitorovat prakticky všechna lůžka na prvním patře našeho pracoviště," vysvětlil Matějka.

NEBEZPEČNÉ NEMOCI
Kardiovaskulární choroby, tedy veškerá onemocnění srdce a cév, jsou dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Umírá na ně zhruba polovina populace, což je číslo dvojnásobně vyšší než v jiných vyspělých evropských zemích.