Malé město ve městě. Množství bytových domů má vyrůst v ulici S. K. Neumanna na pozemcích brownfieldu, kde se do roku 1994 nacházela základna železničního vojska armády. Projekt má zatím podobu územní studie, která podle developera počítá se zelení, prostory pro zařízení pro sport a rekreaci a také s nebytovými prostory pro občanskou vybavenost.

Městská Komise pro urbanismus a architekturu však studii jednohlasně odmítla například kvůli nevyřešené dopravě. „Veškerá doprava z území vjíždí na ulici S. K. Neumanna, jejíž kapacita je už nyní za hranou,“ upozornil architekt a člen komise Milan Košař (Pardubáci).

Kde budou školky?

Podle členů komise bude v území také nedostatek zeleně, veřejných prostranství, jako je náměstí, výstavba bude velmi nahuštěná a nepočítá s plochami pro občanskou vybavenost.

„Není například možné postavit školku bez zahrady, všechno jsou to plochy, které se musí předem přesně vyčlenit, a ne jen do studie napsat, že ta možnost existuje, protože se zástavbou se dost možná ta možnost ztratí,“ vysvětlila zastupitelka a členka komise Helena Dvořáčková (ANO).

U Červeňáku

„Tyto připomínky jsme do územní studie zapracovali, konkrétní funkční náplň plochy pro občanskou vybavenost budeme řešit ve spolupráci s městem,“ reagoval Jaroslav Martínek, mluvčí společnosti BlackBird Real Estate, která za rozsáhlým projektem, jenž má nést jméno U Červeňáku, stojí.

Kritikům se ale nelíbí, že rada města vzala novou verzi studie na vědomí, aniž by byla znovu předložena komisi. „Nemyslím si, že postup rady je nestandardní, protože další systémové zásahy do studie nebyly možné,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Kvaš (ODS) s tím, že radě nezbývalo nic jiného než projekt vzít na vědomí. Své kolegy uklidňoval tím, že s developerem má radnice dohodu, aby zanechal dost prostoru, kde by město mohlo tato zařízení vystavět. Dohoda je ale pouze ústní. „Také se mi studie nelíbí, ale akceptuji, že je tu soukromý majitel, který splnil veškeré podmínky územního plánu,“ dodal Kvaš. Developer nyní může zahájit proces povolování stavby.

„Možností, jak to lze řešit, je mnohem více a ne jen tupě zvednout ruku,“ kontroval zastupitel František Brendl (Pardubáci) s tím, že komise určitě měla návrh vidět.

Kritici upozornili na to, že problém vznikl už před lety, jelikož město včas nevytvořilo regulační plán, který by blíže určil, co je možné v lokalitě zrealizovat. „Město má odbor hlavního architekta, který by měl hájit zájmy urbanismu, architektury a zájmy města a který by měl předem stanovovat podmínky, aby vlastník území věděl, za jakých podmínek do něj může vstoupit. Pokud tak odbor nečiní, je otázkou, k čemu ho máme,“ poznamenal Košař.

Kde je územní plán?

Ve spojitosti s tím poukázali i na dlouho trvající absenci nového územního plánu. „Pokud město bude dlouhodobě neřízené, co se územního plánování týče, tak bude trpět,“ varoval Brendl a dodal, že problém jde za vedením odboru architekta.

„Je to škoda, jedná se o jednu z nejkrásnějších lokalit podél břehu Chrudimky a mohlo to být rozvolněné příjemné bydlení. Takhle z toho budou v uvozovkách namačkané ubytovny, aby se území maximálně vytěžilo,“ uzavřel Košař.

Se zahuštěním oblasti ale developer nesouhlasí. „Území počítá s výrazným zastoupením zeleně, s parkovacími plochami, které budou z 90 procent pod zemí, s parkovými plochami, s využitím zelených střech a podobně,“ konkretizoval Martínek. Kvůli negativní publicitě chce developer v co nejbližší době představit vizualizace území, aby lidé získali jasnější představu, jak bude nová čtvrť vypadat. V centrální části je plánováno náměstí s vodní plochou a území má být také napojeno na síť cyklostezek.