Poté se bude zástavba směrem k zeleni snižovat. „Vnímáme i to, že je nedostatek řadových a rodinných domů, proto v dalších etapách plánujeme větší počet buď viladomů o 10 až 20 bytových jednotkách, nebo přímo samostatných domů,“ popsal developer Jan Kotaška. Dodal, že lokalitu považuje za cennou a chce v ní vybudovat kvalitní bydlení.

Do krámu k sousedovi

Součástí některých domů možná budou i prostory, v nichž si majitel bude moci otevřít obchod nebo službu, kterou bude poskytovat ostatním obyvatelům. „Líbí se nám myšlenka řadových domů holandského typu, kdy má rodina v přízemí krámek, nad nímž bydlí. Dokážu si představit, že tímto způsobem bude fungovat řeznictví, kadeřník, kavárna nebo pekárna,“ dodal Kotaška.

Během deseti let tak chce na ulici S. K. Neumanna vytvořit malé město ve městě, které bude zároveň dopravně napojeno jak na MHD, cyklostezky, tak i na případný jihovýchodní obchvat.

„Cílem je udělat fungující městskou čtvrť, kde lidé nebudou vázaní na to, že ráno musí sednout do auta a někam odjet, aby se dostali do práce, odvezli dítě do školky, pak jeli nakoupit. Chceme, aby se vše odehrávalo v mikrolokalitě, v níž budou lidé žít, nejen bydlet,“ doplnil developer.

Pochybyli radní?

Kolem projektu se v květnu ale strhla vlna hysterie a kritici nenechali nit suchou především na radních, kteří ho podle nich vzali bez většího rozmyslu na vědomí.

„Nemyslím si, že postup rady je nestandardní, protože další systémové zásahy do studie nebyly možné,“ vysvětlil tehdy náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

V místě totiž byla již před lety městem vytvořená územní studie, která původně počítala s ještě větším množstvím bytů a s daleko méně zelenými plochami. Takovou cestou ale developer jít prý nechtěl, počítá se zelenou promenádou, parky a vodními prvky.

„Řadě zastupitelů nebo radních se nelíbí, že nemáme přesně definováno, kde má být jaká služba. Na druhou stranu jim to dává flexibilitu, my jsme připraveni se o tom bavit a přizpůsobit to dané situaci,“ hájil se Kotaška.

Pardubice ale nyní chtějí být ve střehu a Komise pro strategii a smart city připravila program, který by město mělo navést správnou cestou. „Přijali jsme šestibodový jízdní řád, který umožňuje aktivní participaci města v případě územního a stavebního řízení, které budou v dané lokalitě probíhat,“ uvedl autor programu a zastupitel Karel Haas (ODS).

Ve všech případných řízeních tak město zastoupí pátý městský obvod, který bude hájit připomínky a požadavky radních i dalších obvodů a zasadí se o smlouvu s developerem na finanční participaci na veřejné technické a dopravní infrastruktuře.