Ostřetínská škola je tak jednou z mála škol v našem regionu, které podobná zařízení využívají.
„Výuka prostřednictvím interaktivních tabulí je přínosná v mnoha směrech. Jednak je rychlejší a efektivnější, děti baví a zaujme a učitel má okamžitý přehled o znalostech žáků,“ řekla ředitelka ostřetínské základní školy Stanislava Horáčková a dodala, že první tabuli škola získala již před dvěma lety. Jelikož se pomůcka osvědčila, zakoupil nám zřizovatel, tedy obecní úřad, před několika dny tabuli druhou,“ pokračovala Stanislava Horáčková s tím, že náklady na pořízení jedné tabule s potřebným dataprojektorem se pohybují okolo sedmdesáti tisíc korun.
„Další výhodou těchto tabulí je, že slouží i jako promítací plátno a pochopitelně i jako klasické tabule,“ doplnila Stanislava Horáčková.

Škola v Ostřetíně vyučuje pouze žáky od první do páté třídy, interaktivní tabule však učitelé používají pro všechny. „Nestalo se nám, že by se děti na výuku prostřednictvím těchto tabulí netěšily. I hyperaktivní žáci nebo děti s mírnou poruchou pozornosti dokáží pozornost udržet,“ sdělila učitelka Romana Ročková, který s interaktivními tabulemi pracuje.

„Tabule nám umožňují používat počítačové výukové programy, zapojit do výuky internet, ale můžeme si s dětmi i připravit programy vlastní. Dataprojektor pak přenáší programy přímo na tabuli. Žáci pak na ní mohou tužkou nebo rukou vyplňovat úlohy a počítač jim odpovídá, zda jejich řešení jsou správná,“ řekla učitelka Ročková.

Pro samotné pedagogy je ovšem příprava na výuku mnohem náročnější. „Často trvá dlouhé hodiny, což v případě klasické výuky tolik času nezabere,“ usmála se Romana Ročková.

(Lukáš Peška)