Přibližně posledních deset let nevznikla ve městě žádná nová trolejbusová trať. Letos jich mají být vybudovány hned čtyři kilometry.

Stavba třech nových tratí za téměř 65 milionů korun je jedním z prvních projektů financovaných z dotačních peněz získaných z Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. „V tomto roce chceme zahájit práce na prodloužení trolejbusové trati Trnová – Ohrazenicea další trati na Zámeček. Třetím projektem, který už se realizuje a prostředky bychom rádi získali na zpětné financování, je nová trakce nad multimodálním uzlem veřejné dopravy před vlakovým nádražím," vysvětluje ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Hradecko-pardubická aglomerace vypsala už v roce 2016 výzvy pro předkládání projektů a do současné doby schválila realizaci osmi z nich za 278 milionů korun. Například výstavbu dopravního terminálu před vlakovým nádražím v Přelouči, nákupy speciálních trolejbusů v Hradci Králové a Pardubicích nebo projekt Státní vědecké knihovny v Hradci Králové na ukládání a zálohování digitálních dokumentů.

Na včerejším jednání Řídícího výboru ITI v Pardubicích byla kromě rozšíření trolejbusových tratí schválena i výstavba depozitářů pro Východočeské muzeum v Pardubicích za 80 milionů a další dva záměry.

Aglomerace má u pěti operačních programů vyjednanou částku ve výši 3,4 miliardy korun. Vyčerpat je musí nejpozději do konce roku 2023.

I REKONSTRUKCE MUZEÍ

V únoru budou vypsané výzvy na podporu středních škol, pro které je připraveno 180 milionů korun, dále na revitalizaci národních kulturních památek se 107 miliony a dopravní telematiku ve výši 56 milionů korun.

„V letošním roce naše aglomerace plánuje vypsat také první výzvy pro podporu infrastruktury základních a vysokých škol, na výstavbu nových cyklostezek, kanalizací nebo na rekonstrukci významných muzeí," řekl v Pardubicích po jednání řídícího výboru náměstek královéhradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Problémy provází vyhlášení výzvy zaměřené na podnikový výzkum a vývoj. „Jednání s řídicím orgánem Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu, ještě není uzavřené a podmínky nejsou pro aglomerace nastavené srovnatelně s individuálními výzvami. Chceme proto pokračovat v jednání tak, aby akceptovatelné výzvy mohly být vyhlášeny v květnu letošního roku," dodal manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Aglomerace čelila z počátku i problémům při jednání s ministerstvem životního prostředí, které nechtělo alokovat prostředky do ITI, to se vyřešilo. Další komplikací je skutečnost, že v aglomeraci může o dotaci do vodovodní infrastruktury požádat pouze jedna vodárenská společnost, a to Vodovody a kanalizace Pardubice, ta totiž zůstala v rukách měst a obcí. Chrudimská ani královéhradecká vodárenská společnost podmínky nesplňují a žádat nemohou.

UČEBNY, CYKLOSTEZKA

Město Pardubice by chtělo získat dotace také například na rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách, na dvě nové lávky pro cyklisty a pěší přes Labe, nebo na první část cyklostezky do Hostovic.