Zvětšená uzlina může značit problém. Pomocí vyšetření ultrazvukem nebo CT lékaři zjistí velikost a umístění. Nový přístroj dovede odhalit, je-li postižena nádorem. Nejčastěji jsou k vyšetření indikováni onkologičtí pacienti, a to jak ve fázi diagnostiky onemocnění, tak pro sledování odpovědi na léčbu i po jejím ukončení. Svůj význam má při hledání neznámého zdroje metastáz. Nový systém bude sloužit pacientům z celého Pardubického kraje, kteří už nebudou muset dojíždět do nemocnic v Hradci Králové nebo v Praze.

Klíčem k úspěšnosti nové metody je sledování metabolické aktivity buněk, které vychytávají glukózu. Ta je pacientovi podána před vyšetřením. „Glukóza se hromadí v buňkách se zvýšenou látkovou přeměnou. Tato reakce poukazuje na zánětlivé nebo nádorové změny. Pacientovi podáme před snímkováním radiofarmakum, což je nejčastěji radioaktivně označená glukóza, díky kterému odhalíme míru aktivity. Čím více glukózy buňky spotřebovávají, tím více napovídají o nepříznivých změnách vyšetřované tkáně nebo orgánu,“ uvedl Leoš Ungermann, primář radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice.

Vlastní vyšetření trvá zhruba 15 až 20 minut. Přesto stráví pacient na radiodiagnostickém oddělení zhruba 2 až 2,5 hodiny. Kromě nezbytné administrativy a zaznamenání anamnézy je mu do žíly podáno radiofarmakum, následně musí vyčkat, než se látka v těle rozprostře. Těsně před vyšetřením je pacientovi také podána kontrastní látka kvůli současnému provedení CT vyšetření. Po ukončení snímkování pacient vyčká 30 minut v čekárně. Během jedné pracovní směny dokáže pracoviště takto vyšetřit devět nebo deset pacientů. Z důvodu podání glukózy pro zobrazení aktivity buněk nemohou ale vyšetření podstoupit pacienti se zvýšenou hladinou cukru v krvi.