„Rada Pardubického kraje na základě doporučení hodnotící komise schválila výběr dopravců pro oblasti Jevíčsko, Litomyšlsko, Lanškrounsko a Orlickoústecko,“ uvedl mluvčí kraje Dominik Barták.

Ve výběrovém řízení uspěly se společnou nabídkou společnosti BL14 a BusLine. Provoz zahájí noví dopravci od poloviny prosince tohoto roku. Dopravní obslužnost mají zajišťovat příštích deset let.

„V tuto chvíli můžeme uzavřít výběrové řízení ve čtyřech z osmi oblastí. Společnosti předložily nejvýhodnější nabídky. Plusem tohoto druhého řízení jsou nižší nabídkové ceny za kilometr dopravního výkonu,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš. Naráží tím na původní tendr, který poté, co výsledek napadli dva z účastníků, zrušil Úřad pro hospodářskou soutěž.

V případě dalších čtyřech oblastí rozhodla komise o vyloučení dopravce a hodnocení dalších nabídek v pořadí. „Hodnotící komise na základě doručených nabídek a podkladů navrhla pokračovat v hodnocení nabídek v případě Poličska, Chrudimska, Přeloučska a Holicka. Naším cílem je dokončit výběrové řízení co nejdřívea předložit výsledky na příštím jednání krajské rady,“ upřesnil Kortyš.

Zrušený tendr

Původně měli být noví provozovatelé autobusové dopravy známi už na podzim 2019. Výběrové řízení zrušil antimonopolní úřad vloni na jaře. Podle jeho předsedy Petra Rafaje se Pardubický kraj tím, že při zadání veřejné zakázky požadoval předložení bankovní záruky vydané výhradně bankou se sídlem v České republice, dopustil diskriminace. „Zájem zadavatele, aby se záruka řídila českým právem, je legitimní, neodůvodňuje však omezení ve vztahu k bankám,“ sdělil Rafaj.

Krajská samospráva rovněž požadovala, aby část spojů zajišťovaly autobusy s maximální délkou devět metrů. Současně však zadavatel připustil náhradu autobusy většími, ovšem až od 10,5 metru. Podle úřadu tím vyloučil použití autobusů o délce více než devět a méně než 10,5 metru.

„Zadavatel tím vytvořil bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže. Neshledal jsem žádný relevantní a objektivní důvod pro vyloučení nasazení přechodového typu autobusů na dotčených spojích,“ dodal Rafaj.

Smlouvy se stávajícími dopravci vypršely loni na konci června. Kraj tak musel narychlo hledat náhradní řešení. „Smlouvy nakonec byly uzavřeny od 1. července do doby uzavření nových smluv dle řádného výběrového řízení. Nejdéle však na období tří let,“ vysvětlil Kortyš.