Od dnešního dne platí v pátém pardubickém městském obvodě na sídlištích Dukla a Višňovka a jejich blízkém okolí zákaz žebrání i konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Například 
u nákupního centra v ulici S. K. Neumana. „Zákaz žebrání se dosud vztahoval pouze na střed města. Obvod však navrhl jeho rozšíření na své území. Skupinky lidí tu často vymáhají na ulici peníze na kolemjdoucích, zejména seniorech," řekla Nataša Hradní z tiskového úseku radnice.

Situace dokonce došla tak daleko, že i rodiče školáků, zejména z pardubické Základní školy Gorkého, jsou nuceni řešit, kudy mají jejich děti chodit do školy, aby se nemusely s těmito skupinami setkávat.
Podobné důvody vedly obvod i k zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.

Opatření je součástí novely městské vyhlášky 
o veřejném pořádku. Ta zapovídá i pohyb psů na dětských hřištích.

Změny se týkají zejména nově zrekonstruovaných Tyršových sadů, parku Na Špici a dukelského lesíka.

„V celých Tyršových sadech platí zákaz volného pobíhání psů, kterým je zcela zapovězen i vstup do Relax parku," poznamenala Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice.
Podobná pravidla platí 
v parku Na Špici. I zde je nutné mít psa pouze na vodítku a nebrat jej na hřiště či sportoviště.

V dukelském lesoparku, 
v jehož části bylo možno před rekonstrukcí nechat psy volně pobíhat, je volné venčení také zakázáno.

„Tyto i několik dalších drobnějších změn spíše technického charakteru jsou promítnuty do map, které jsou součástí nové vyhlášky," upřesnila pro Pardubický deník Nataša Hradní.

CO JE V NOVELE?

Novela vedle příloh vymezujících dětská hřiště a sportoviště, na nichž platí zákaz vstupu psů a stanovujících prostory pro volné pobíhání psů ve městě, obsahuje také přílohy vymezující plochy veřejné zeleně, na kterých není dovolena jízda a stání motorových vozidel, plochy dětských hřišť a sportovišť se zákazem kouření, plochy veřejných prostranství se zákazem konzumace alkoholu i žebrání a rovněž přílohu vymezující území prvního městského obvodu, na němž se nesmí užívat a provozovat zábavní pyrotechnika.