Petr Ministr: Radní nám dal narozeninový dárek v podobě štvavé kampaně

Pardubickému radnímu z koaliční sociální demokracie VÍTĚZSLAVU NOVOHRADSKÉMU se nelíbí efektivita správy městských sportovně-rekreačních areálů, konkrétně plaveckého areálu Na Olšinkách, koupaliště Cihelna a skateparku.

Proto chce na nejbližším zasedání rady města navrhovat, aby politici vypracovali koncepci, která by fungování těchto areálů zlepšila.

Co se vám na provozu plaveckého areálu, koupaliště Cihelna a skateparku nelíbí?
Město Pardubice tyto tři areály stály v období 2012 až 2015 na provozních nákladech téměř 70 milionů korun. Při takto vysoké částce stojí za to zvážit, zda jsou provozovány efektivně a zda nedochází 
k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky.

Z čeho tak usuzujete?

Už na první pohled je zarážející, že v každém z těchto areálů byl vybrán provozovatel jiným způsobem. V případě plaveckého areálu Na Olšinkách byla vytvořena nová obecně prospěšná společnost PAP, která zejména v počátku svého fungování měla značné problémy s transparentností výběrového řízení. Naopak skatepark je provozován soukromým subjektem na základě nájemní smlouvy. Zajímavé je, že výše dotace poskytnutá městem zde představuje dvojnásobek vybraného nájemného. Tato nájemní smlouva byla navíc uzavřena bez patřičného výběrového řízení. V případě letního koupaliště Cihelna sice koncesní řízení proběhlo, ale jeho přepočtené měsíční náklady dosahují výše jako u krytého areálu a přesahují celorepublikový průměr nákladů na venkovní koupaliště.

Co tedy navrhujete?
Je nasnadě, že odborné posouzení této problematiky jako celku je potřebné a žádoucí. Předchozí analýzy se zabývaly pouze jejími fragmenty a neřešily ji komplexně.

A jaká by mohla být podle vás následná řešení?

Výsledkem může být například převedení těchto areálů pod Rozvojový fond Pardubice. Tato akciová společnost stoprocentně vlastněná městem mimochodem již plavecký areál Na Olšinkách dříve provozovala. Nebo by bylo řešením vypsání koncesního řízení na všechny areály najednou. Může být samozřejmě konstatováno, že stávající stav je vyhovující. Osobně o tom ovšem silně pochybuji.

Jaký by tedy podle vás měl být další postup?
Určitě by měla být zpracována analýza variant, zda vůbec je nutné předávat provoz (ať již do nájmu nebo koncesí třetí osobě). Jde o městský majetek a město má vlastní specializovanou společnost k provozování takových zařízení bez zisku, ve prospěch svých občanů. Vlastní společností zajišťuje provoz všech svých totožných sportovišť například sousední Hradec Králové. Konkrétně jde o městský wellness areál s plaveckým bazénem, letní koupaliště Flošna a squashový areál. Tento systém zajišťuje městu plnou kontrolu nad respektováním potřeb obyvatel včetně operativního poskytování nejrůznějších výhod, slev či bonusů. V době velkých veder by tak město klidně mohlo umožnit bezplatný vstup například dětem. V tuto chvíli je závislé na vůli provozovatele.
Mluvilo se o tom, že do koncesního řízení na provozovatele koupaliště Cihelna se přihlásí obecně prospěšná společnost PAP Pardubice. Nakonec se tak ale nestalo. Co říct na argument jejího ředitele Jiřího Vysoudila, že k účasti na řízení a provozu koupaliště

Cihelna potřebuje PAP Pardubice změnu své zakládací listiny?

To není pravda. Nepotřebuje k tomu ani změnu zakládací listiny, ani rozhodnutí správní rady, a tím méně pak rozhodnutí zakladatele. Nejedná se o žádné rozšíření poskytovaných služeb. Zakládací listina totiž jasně zahrnuje veškeré činnosti v oblasti rekreace a sportu na území města.

Co by tedy město mělo podle vás udělat?
Rozhodně by nemělo nesystematicky vyčleňovat některé své areály, které jsou založeny pro zajišťování sportovně – rekreačních služeb, do správy třetích osob.

A jak by podle vás mělo vypadat jejich hospodaření?

Určitě ne tak, jako dosud. Nechápu například, proč město nechává vydělat soukromého provozovatele a ještě doplácí na provoz koupaliště? Navíc po dobou celého kalendářního roku! Přitom koupaliště funguje v případě příznivého počasí pouhé čtyři měsíce. Za tuto dobu tak město platí jeho provozovateli 37 milionů korun bez daně z přidané hodnoty! To už mi přijde, že je skoro až za hranicí dobrých mravů. Jako radní města bych rád znal podrobné hospodaření provozovatele, což by měl jako koncesionář povinně doložit. Nechtěl bych, aby si někdo postavil svůj byznys na plýtvání penězi daňových poplatníků města. Tomu mám v úmyslu zabránit.

Proto se snažíte zastavit výběr nového provozovatele koupaliště Cihelna?
Je mi úplně jedno, kdo bude novým provozovatelem koupaliště Cihelna, ale nesmí zde zůstat jistá pachuť, která je cítit z toho, jak bylo dříve nastaveno fungování těchto městských areálů. Proto se domnívám, že vypsání výběrového řízení na provozovatele koupaliště Cihelna je v tuto chvíli předčasné.

Jak byste reagoval, kdyby zůstal zachován stávající stav?
Bral bych to jako sabotáž. Dříve panovalo v této otázce s našimi koaličními partnery souznění. Zřejmě teď ale někdo ztratil chuť a elán stávající situaci řešit. A já vlastně nechápu proč.

Primátor Charvát drží bobříka mlčeníJsou skatepark, koupaliště Cihelna a plavecký areál Na Olšinkách provozovány neefektivně, jak tvrdí pardubický radní za sociální demokracii Vítězslav Novohradský? Je v pořádku, že každý z provozovatelů městských areálu byl vybrán různým způsobem? Bude zachován stávající stav nebo dojde ke změně? Tyto otázky zatím pardubický primátor Martin Charvát z hnutí ANO nechce komentovat. „Je to složitá kauza. V tuto chvíli nedokážu posoudit, zda budeme zítra otevírat obálky na provozovatele koupaliště Cihelna. Abych si mohl udělat obrázek, potřebuji získat více informací," prohlásil primátor.