V sále polabinské základní umělecké školy v Lonkově ulici se zítra od sedmnácti hodin koná již sedmé Novoroční souznění.

„Je to pořad, v němž se ve společném programu potkávají děti se zdravotním postižením a talentovaní žáci umělecké školy,“ uvedla PR manažerka pardubické školy Svítání Hana Štráchalová.

„Žáci se díky tomuto setkání učí toleranci jeden k druhému, vzájemnému ocenění svého talentu, schopností a bezprostřednosti,“ konstatovala Hana Štráchalová.

„Tato akce má zároveň velký integrační význam. Přináší tak dvojí poselství, tolerance a integrace, které když dosáhnou souznění, přináší divákům zážitek plný emocí,“ poznamenala PR manažerka pardubické školy Svítání.

„Díky tomuto Novoročnímu souznění mají žáci jedinečnou možnost osvojit si praktickou cestou dovednost účinně komunikovat a spolupracovat, respektovat svá práva i práva jiných a být tolerantní k jiným,“ řekla Naďa Gregorová, statutární zástupkyně ředitele pověřená řízením Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny.

V letošním roce se diváci mohou těšit na hudební i taneční vystoupení, recitaci a krátká divadelní představení.
„Srdečně vás na zítřejší Novoroční souznění zveme, abyste oslavili společně s námi příchod nového roku v souznění, v němž není handicapů, jen umění bez bariér,“ zve za pořadatele této akce Hana Štráchalová.