Mladé ženě Anně byla v období těsně po porodu Aničky diagnostikována schizofrenie. Zdravotní stav maminky se bohužel rychle zhoršoval a vzhledem k tomu, že Anna je samoživitelkou, byla sociální pracovnice donucena problém s výchovou novorozené holčičky velmi rychle řešit.
Spolu s dalšími odborníky nalezla vhodnou pěstounskou matku Helenu, která je vycvičena postarat se o několikadenní dítě i jeho matku. Obě začaly žít v nové rodině.

Anna začala docházet k doporučenému psychiatrovi, využila nabídku účastnit se svépomocné skupiny žen s obdobnými problémy. Se svojí dcerkou trávila každý den několik hodin a Anička velmi dobře prospívala.

Helena se v obtížných situacích mohla scházet se sociální pracovnicí a využívat různých forem poradenství. Po několika měsících mohly Anna s Aničkou začít žít znovu samy a svoji pěstounskou maminku jen dvakrát týdně navštěvují.

Žádná fikce, realita

Tento příběh není fikcí, ale neodehrál se v České republice. Pravděpodobnost, že by Anička skočila v pěstounské rodině, je velmi malá.
I proto se pracovníci pardubického občanského sdružení Amalthea rozhodli pilotně vyzkoušet nové formy pěstounské péče.
Občanské sdružení Amalthea hledá pro děti, které dosud končily v kojeneckých ústavech, dětských domovech nebo jiných zařízeních, nové možnosti zabezpečení.

Vzhledem k prokázaným důsledkům ústavní výchovy je podle nich vhodnější formou výchovy právě pěstounská péče.

Pilotní projekt

Pěstouni by se podle pracovníků Amalthey mohli starat i o děti, které obvykle v pěstounské péči nekončí. Jedná se o děti, které:
• potřebují do pěstounské péče umístit jen na krátkou dobu (sem patří i děti, které potřebují okamžitou pomoc a není důvod je umístit do ústavu; možnost umístit do pěstounské péče rodiče s dítětem apod.)
• vyžadují specializovanou péči (mají například sociální, zdravotní či mentální hendikep)
Snahou je i vytvořit pro stávající pěstouny možnost svěřit jiným pěstounům děti na dobu k oddechu.
Zájemci o tyto nové formy pěstounské péče mají nyní možnost dozvědět se víc a do pilotního projektu se aktivně zapojit. Amalthea hledá vhodné zájemce a za zájem nabízí široké možnosti vzdělávání a následné podpory.
Informační schůzky pro zájemce se uskuteční:
- v Pardubicích 21.6. od 17 do 19 hodin Domě techniky
- v Litomyšli 22.6. od 17 do 19 hodin v Hotelu Zlatá hvězda