Nedostatek ubytovacích kapacit řeší město Pardubice už dlouhou dobu. Kdykoliv se zde koná nějaká velká akce, narážejí její pořadatelé na problém, že musí účastníky ubytovat po okolí, jelikož do Pardubic se zkrátka všichni nevejdou.

Poté, co zastupitelé prodali výstavní centrum Ideon jeho současnému nájemci, mohlo by se začít blýskat na lepší časy. Jednatel společnosti Pardubická výstavní a veletržní (PVV) Petr Vašíček totiž plánuje, že se součástí Ideonu stane kongresový hotel.

JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ

Nejdříve ho ale čekají jednání s úředníky o kupní smlouvě. „Na příští týden mám dohodnuté jednání na odboru majetku a investic. Nejprve bude nutné oddělit pozemky, která vrátím městu, od těch, které nám zůstanou," vysvětlil Petr Vašíček.
Budoucím prodejem se totiž městu také vrátí k využití podstatná část pozemků, které Ideon obklopují.

Společnost PVV po uzavření smlouvy vrátí městu 12 372 metrů čtverečních v těsném sousedství budovy, dosud jsou zatížené nájemní smlouvou.

„Jsou to pozemky v centru. Jejich hodnota je v současné době téměř deset milionů korun. Město je ale chce použít pro další rozvoj Aquacentra, který už je v současné době kvůli nedostatku místa prakticky nemožný," uvedla náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková (ANO).

Jednatel PVV nyní musí s úředníky také dořešit kupní smlouvu. „Tu by měli zastupitelé schvalovat někdy v únoru. Poté může dojít k vlastnímu převodu nemovitosti," řekl Petr Vašíček.

CENA: 20 MILIONŮ

Za budovu a pozemky by měla společnost PVV zaplatit téměř 20 milionů korun. Město prodej podmiňuje zachováním funkce společenského a výstavního centra na 30 let, do roku 2027 bude mít na budovu Ideonu předkupní právo.

„Ujišťuji, že nikdy z Ideonu nic jiného než společenské a výstavní centrum nebude. Technicky by to ani nebylo možné. Objekt kupuji jen z důvodu, že chci v prostorách terasy vybudovat kongresový hotel," vysvětlil zájem o koupi budovy Petr Vašíček.
Prodejem se město vyváže z nevýhodné smlouvy, která byla uzavřena v roce 1994. Nájemní smlouva byla uzavřena na 99 let a město nemělo možnost ji bez udání důvodu vypovědět.

„Nájemce nyní musí platit všechny opravy, ale investice jdou za městem. Je to objekt starý 53 let, který bude velké opravy potřebovat," upozornila náměstkyně Helena Dvořáčková.

„Za dobu platnosti nájemní smlouvy vybralo město asi 11 milionů korun. Nájemce má udržovat budovu v provozuschopném stavu, ale velké opravy stejně musí udělat město. Do roku 2093 bude nutné udělat generální opravy, které nás vyjdou na víc, než kolik za ty roky vybereme na nájemném," nechal se slyšet před hlasovánímo prodeji zastupitel za ODS Petr Klimpl, podle kterého zastupitelé vybírali to nejlepší ze špatných řešení.

Proč by tedy chtěl nájemce ukončovat výhodnou smlouvu? Jediným důvodem je právě kongresový hotel, který by měl v budoucnu vzniknout a jež by měl mít asi 200 lůžek.

Jednání o budoucím investorovi začnou až v okamžiku, kdy bude mít Ideon nového majitele.

„Až to budu mít černé na bílém, tak začnu jednat. Zatím nechci zbytečně čeřit vodu. Ale zájem tady je," dodal Petr Vašíček.