Zobrazuje ale také důležitá holická místa jako Kostel svatého Martina nebo aktivity s Holicemi spojené, jako je motokros nebo radioamatérismus. „Identita vychází z historie a historických souvislostí města, zároveň ho posouvá do 21. století svou moderností. Není náhradou stávajícího erbu, ale vychází z něho,“ řekl starosta Holic Ondřej Výborný.