Historické prameny uvádí, že ve starších dobách rostly okolo zdejšího potoka vrby tak hustě, že se Barchovu přezdívalo Barchov Vrbový. Ve znaku se odráží také to, že součástí obce je osada Veselí, také zvaná Vysoké, která bývala tvrzí a poplužním dvorem. „V návrhu znaku se objevuje obecná figura trojice vrbových prutů a heroldský figurální motiv vlnitého dělení štítu jakožto symbol potoka a mlýna a současně i jako derivát erbu Lipanských z Lipan, připomínající historickou verzi názvu tvrze Veselí Lipanské,“ řekl autor znaku heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

Obec má zatím vyrobenou tištěnou vlajku s novým znakem, ale koncem roku objedná nákladnější, vyšívanou variantu.

„Čekáme také na doručení smaltované cedule s novým znakem na budovu obecního úřadu,“ uvedla starostka Barchova Iveta Krebsová.