Žádosti je možné podávat od 9. do 31. ledna 2017 na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu.

„Letošní rok byl v této oblasti po letech opravdu bohatý. Do sportu a volnočasových aktivit putovalo téměř 11 milionů korun. Je třeba říci, že přijaté žádosti ale byly ve výši přes 30 milionů korun. Podpořili jsme jak pravidelnou činnost sportovních organizací, tak handicapované sportovce, sport pro všechny, reprezentaci kraje, významné sportovní akce, volnočasové aktivity a nejvíce prostředků šlo na rekonstrukce a vybavení sportovních zařízení," shrnul končící rok radní Pardubického kraje René Živný.

Infrastrukturu cestovního ruchu podpořily v roce 2016 dva programy v celkové výši 19 milionů korun. Na rok 2017 jsou vyhlášeny tři rámcové programy. Zahrnují podporu v oblasti sportu a volnočasových aktivit, podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji.