Až do 14. února zde bude vysvětlovat nové poznatky o chalkogenidech a dalších příbuzných „high-tech" materiálech a jejich aplikacích v optice a mikrooptice.

Nové materiály

„Týdenní přednáškový cyklus s názvem New Chalcogenide and Related Materials for Applications in Optics and Microoptics (Nové chalkogenidy a příbuzné materiály pro aplikace v optice a mikrooptice) je jedním ze souboru přednášek zahraničních odborníků pořádaných díky projektu Univerzity Pardubice s názvem Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály (ReAdMat), který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Jedná se o tříletý projekt, který byl vloni zahájen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost. Na realizaci plánovaných vzdělávacích aktivit a na podporu rozvoje mezinárodního tvůrčího prostředí a práce i vzdělávání zejména mladých badatelů získal univerzitní tým téměř 40 milionů korun," uvádí mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.

Jean-Luc Adam

„Profesor Jean-Luc Adam je světově uznávaným odborníkem a ředitelem Ústavu chemických věd na univerzitě v Rennes a zároveň vědcem v prestižním francouzském Národním centru pro vědecký výzkum (CNRS) s intenzivními vazbami na vědecká pracoviště ve Spojených státech amerických. Ve své vědecké práci se věnuje přípravě, charakterizaci a aplikacím neoxidických skel, spektroskopii aktivních iontů v nich obsažených a výzkumem optických vláken a vlnovodů. Profesor Adam i velmi aktivně přednáší na univerzitách a odborných konferencích po celém světě. Je autorem dvou set  odborných publikací a řady kapitol v odborných encyklopediích věnovaných novým optickým materiálům," představuje přednášejícího, hostujícího francouzského odborníka profesor Tomáš Wágner z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické.

„Na nejnovější encyklopedii nazvané Chalcogenide glasses: Preparation, properties and applications (Chalkogenidová skla: Příprava, vlastnosti a aplikace), která letos vychází a které je profesor Adam odborným odborným garantem, se jednou kapitolou podílejí i pardubičtí odborníci z našeho pracoviště," připomíná pardubickou spoluúčast na publikaci Tomáš Wágner.
Přednášky Jean-Luca Adama potrvají v Pardubicích až do  14. února v budově CA na náměstí Čs. legií v centru města v zasedací místnosti v prvním patře v novější části budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky.