„Autobusové nádraží nejspíše poslouží až do vybudování terminálu B,“ potvrdil náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš. Ještě donedávna ale městu hrozilo, že bude muset stávající pozemek, na němž nádraží sídlí a který je v soukromém majetku, opustit. Autobusy by tak musely stavět na několika různých místech po městě, jelikož náhradu za staré nádraží město zatím nemá.

Vlastník pozemku chce na tomto místě postavit rozsáhlý bytový komplex. Na sousedním pozemku po bývalém lihovaru zase připravuje výstavbu obchodního centra a administrativních budov. „Firma nyní pracuje především na výstavbě tohoto centra, hotelu a podobně. Bytový komplex odsouvá, nepracují na tom zatím ani projekčně,“ vysvětlil Kvaš.

Mezitím vedení města získalo stavební povolení pro terminál B, který bude navazovat na vlakové nádraží a bude sloužit pro regionální autobusovou dopravu. Lávka pro pěší navíc spojí nádraží i s terminálem Jih „Projektová dokumentace je hotová. Výběrové řízení na dodavatele stavby bychom rádi vypsali koncem listopadu či začátkem prosince,“ řekla zastupitelka města Helena Dvořáčková. Stavba by mohla začít už příští rok, hotovo by mělo být v roce 2022.

Cena se bude pohybovat okolo 170 milionů korun, 100 milionů se zaplatí z dotací. Podílet se bude finančně také Pardubický kraj, který regionální autobusovou dopravu zajišťuje. „Vzhledem k tomu, že stavba příští rok začne, budeme žádat Pardubický kraj, aby v rozpočtu na rok 2021 vyčlenil prostředky na spolufinancování,“ dodala Helena Dvořáčková.

Město jen do přípravy projektu vložilo od roku 2017, kdy začaly přípravné práce, už 17 milionů korun. „Zhruba pět milionů stála projektová dokumentace, dalších 11,5 milionu výkup potřebných pozemků,“ sesumíroval primátor Pardubic Martin Charvát.

Autobusy budou projíždět domem

Terminál B bude umístěn za nebytovým domem na náměstí Jana Pernera. Tento dům chtělo město zdemolovat, z toho ustoupilo a z bytovky udělalo dům nebytový. Už sloužil jako ubytovna pro nakažené bezdomovce nebo jako služebna pro Městskou policii Pardubice. Nyní se dva vchody probourají a pod domem budou projíždět autobusy právě k terminálu.