„V gymnáziích zřizovaných Pardubickým krajem podali žáci 1 178 přihlášek do osmiletého studia, což je o 299 přihlášek více než v minulém roce,“ informovala Petra Pospíšilová z odboru školství krajského úřadu.

Tento nárůst je způsoben nejen vyšším počtem žáků pátých ročníků, ale zřejmě také způsobem hodnocení přijímaček. Každý uchazeč může totiž do 1. kola přijímacího řízení podat dvě přihlášky a přijímací zkoušky konat dvakrát. Do hodnocení mu je pak započten lepší výsledek.

Podrobněji se bude dalšími důvody nárůstu zájmu o osmiletá gymnázia krajský odbor školství teprve zabývat.