Základní škola Staňkova v září otevře jednu první třídu pro nadané děti. Jak tento týden ukázala schůzka s rodiči, zájem o zápis do třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky, bude zřejmě velký. Přišlo se informovat asi šedesát matek a otců.

Šanci nastoupit do mimořádné první třídy dostane 20 až 22 šikovných dětí. Další informační schůzka pro rodiče se v pardubické Základní škole Staňkova (na snímku) uskuteční v úterý 26. ledna v 18 hodin. Konečný termín pro podání přihlášek a datum konání přijímacího pohovoru bude teprve stanoveno. Škola je zveřejní během několika dní.

Matematika Hejného metodou

„Přijímací řízení se bude skládat z inteligenčního testu pro děti, dále z klasického posouzení školní zralosti, které probíhá i u běžného zápisu do 1. třídy, a přizvána bude také školní psycholožka," vysvětlila ředitelka Základní školy Staňkova Gisela Kostelecká.

Koncept výuky v této třídě bude navazovat na běžný studijní program školy. Je však doplněn o dalších pět hodin týdně formou kroužků, které zajišťuje spolek Svět vzdělání. Jde hlavně o podporu angličtiny, té mají děti celkem tři hodiny týdně z toho jednu hodinu s rodilým mluvčím. Výuka jazyka bude směřovat ke složení certifikovaných zkoušek Cambridge English na konci 3. a 5. ročníku.

„K běžnému studijnímu programu přidáváme také jednu hodinu matematiky s logikou. Matematiku vyučujeme Hejného metodou, která významně přispívá k rozvoji logického a kritického myšlení," doplnila ředitelka Gisela Kostelecká.
Jednu hodinu týdně nadaní prvňáčci věnují osobnostnímu rozvoji, který zahrnuje etiku, chování v kolektivu a psychologický rozvoj dítěte.

Obzor školáků bude dále rozšiřován také formou projektů a exkurzí. Ve vyšších ročnících bude přidána ještě informatika.

Rodiče dětí budou hradit mzdu vyučujícího nebo lektora v přidaných hodinách, učebnice do angličtiny a další pomůcky. Náklady jsou spočítány na přibližně 1500 korun měsíčně.

Tento koncept výuky pro nadané děti vznikl v roce 2012 v základní škole v Prostějově, kde aktuálně realizují třetí ročník. Jeho duchovním otcem je Tomáš Blumenstein z Mensy České republiky, který se podílí i na otevření pardubické třídy.