Krajská komise začne navštěvovat účastníky soutěže od 19. května. Hodnotitelé budou jednotlivé obce posuzovat celkem v deseti kategoriích.

„Komise bude například hodnotit péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, společenský život, ale také využívání informačních technologií,“ uvedl krajský radní zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil některá z kritérií soutěže.

„Jedinečný přínos soutěže Vesnice roku spatřuji v tom, že povzbuzuje obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Obce tímto získávají prostor ukázat své úspěchy a navíc mohou získat milion korun do své pokladny, pokud uspějí v celorepublikovém kole. Naším přáním samozřejmě je, aby naši účastníci uspěli nejenom v celostátním kole, ale i třeba v evropském finále,“ dodal krajský radní Kroutil.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 300 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

(mag)