Ode dneška do pátku se totiž na Univerzitě Pardubice koná 19. mezinárodní odborný seminář s názvem Nové trendy ve výzkumu energetických materiálů, který pořádá Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vědci z 25 zemí se zde navzájem seznámí s nejnovějšími poznatky v tomto oboru. Celkem na ně čeká 35 přednášek doplněných o prezentace.

Chybět tu nebudou ani významní hosté, jako například tři děkani univerzit z Ruska nebo prorektor Vojenské technické akademie z Rumunska.