Petice má demonstrovat odhodlání a zájem lidí dát najevo svůj nesouhlas.

Plné znění petice najdete ve fotogalerii

„Vyjadřujeme prostřednictvím této petice svůj kategorický nesouhlas s obnovením provozu spalovny průmyslových odpadů v katastrálním území obce Rybitví. Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni o tom, že obnovená spalovna bude závažně poškozovat životní prostředí a naše zdraví,“ stojí v petici, která po 13 letech opět burcuje obyvatele žijící v okolí zamýšlené spalovny.

Psali jsme:

Snahou města je teď to, aby ministerstvo zrealizovalo prezenční projednání, kam by mohl přijít každý občan, který se chce vyjádřit a nemusel k tomu disponovat počítačovou technikou.
AVE spalovnu nebezpečných odpadů Pardubicím neprodá. Město se připravuje na soud

Lidé se bojí větší dopravní zátěže i toho, že spalovna na návětrné straně krajského města bude mít vliv na jejich zdraví. Společnost AVE CZ chce v provozovně poblíž Pardubic spálit ročně až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu, které by do Rybitví svážela z celé republiky.

Petice o spalovně v Rybitví

Petici je možno podepsat elektronicky, v listinné podobě je k dispozici na podatelně pardubického magistrátu, na městských obvodech, v informačním centru a na radnicích v Rybitví, Lázních Bohdaneč a Srnojedech.

Elektronicky ji můžete podepsat ZDE 

Petice vznikla po kritizovaném jedenáctihodinovém projednání o vlivu spalovny na životní prostředí, které uspořádalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 8. února skrze online setkání.

„Z veřejného projednání se stala jakási videokonference neuměle řízená MŽP, která v žádném případě neumožnila všem občanům se účastnit a tím se i svobodně vyjádřit,“ je uvedeno v dopise, který obce Srnojedy a Rybitví společně odeslaly primátorovi Pardubic Martinu Charvátovi.

Ministerstvo životního prostředí, od kterého majitel spalovny žádá povolení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí), prosadilo jednání bez přítomnosti veřejnosti kvůli pandemii koronaviru. I přes námitky a kritiku ze strany Pardubic se online zasedání
Strčte si spalovnu i s online jednáním někam, ozývali se naštvaní lidé

Obce požadují zneplatnění online jednání, které chtějí současně napadnout i právní cestou. Petičníci navrhují, aby bylo uspořádáno nové veřejné projednání, které by bylo v režii města a proběhlo v multifunkční Enteria areně v Pardubicích. „Když selhává nejvyšší vedení státu, musí nastoupit instituce samospráv,“ dodali zástupci obcí.

Iniciátoři mluví o takzvané druhé frontě v boji proti spalovně. "Petice má demonstrovat odhodlání a zájem občanů nejen Pardubicka dát najevo svůj nesouhlas s tímto záměrem, který místním obyvatelům nepřináší žádná pozitiva," poznamenal zastupitel obce Rybitví Darek Horník.

V roce 2009 se téměř sedmi tisíc lidí účastnilo veřejného projednávání vlivu spalovny průmyslového odpadu na životní prostředí.
Město lituje, že spalovnu v Rybitví v minulosti neodkoupilo. Pokusí se o to opět

U města mají dotčené obce podporu. „Na koordinačním jednání k problematice spalovny jsme se se starosty okolních obcí a zástupci veřejnosti dohodli na dalším postupu. Kromě možnosti napadnutí procesu EIA u soudu z důvodu neoprávněného online projednání jsme se dohodli na sepsání petice,“ sdělil náměstek pardubického primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal, který zastupuje sedmičlenný petiční výbor.

Petice proti záměru spalovny vznikla už v roce 2009. Tehdy ji podepsalo téměř 50 tisíc lidí.

Podle vyjádření zástupce ministerstva, který únorové zasedání řídil, však MŽP s novým projednáním nepočítá. Kritici spalovny tak spoléhají na hlas lidu. „Petice s více než deseti tisíci podpisy je možné podat k projednání petičnímu výboru Senátu, případně může příslušný výbor vyvolat i veřejné slyšení k dané věci,“ informoval Horník.

O osudu spalovny rozhodne až závazné stanovisko MŽP v procesu EIA. Lidé si tak na verdikt několik měsíců ještě počkají.