Zadlužeností se rozumí suma cizích zdrojů – rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry a návratné finanční výpomoci. Nejde proto vždy o zadlužení jako takové, ale třeba o úvěry, které obce nebo města věřitelům bez problémů splácí.

Celková zadluženost obcí v Pardubickém kraji dosáhla za rok 2006 výše 3,2 miliardy korun a v porovnání krajů byla čtvrtá nejnižší. Zadluženost na obyvatele v Pardubickém kraji oproti loňsku poklesla na 6,34 tisíce korun a v porovnání s ostatními kraji tak byla osmá nejvyšší. Naproti tomu zadluženost samotného města Pardubic dosáhla v roce 2006 výše 224 miliónů korun a byla v porovnání krajských měst druhá nejnižší. Lepší byly už jen Karlovy Vary. Přepočteno na jednoho obyvatele 2550 korun, což bylo nejméně ze všech krajských měst!

Nejvíce zadluženou obcí v přepočtu na jednoho obyvatele bylo na Pardubicku v roce 2006 podle analýzy společnosti Czech Credit Bureau (CCB) Horní Jelení s 64,2 tisíci korunami na hlavu.

Zadluženost však ne vždy znamená, že by obec tonula v dluzích. U menších obcí s nízkým počtem obyvatel se totiž výrazně projeví jakákoliv investice a míra zadlužení pak může být značně zkreslující.

„Bráním se termínu zadlužení. V našem případě se například jedná o úvěr, který si obec vzala na výstavbu 42 obecních domů. Je ale pochopitelné, že z obecního rozpočtu takovouto investici uhradit nelze. Přepočteno na hlavu to s asi 1900 obyvateli samozřejmě vytváří vysoké číslo. Víme jistě, že úvěr bance, která je s námi velmi spokojená, splatíme. Jen to s ohledem na zbývající částku přibližně 36 miliónů korun bude trvat příslušnou dobu,“ řekl našemu Deníku starosta Horního Jelení Petr Tupec.