„Pokud nechceme, aby po spuštění dálnice D35 a obchvatu Dašic směřovala veškerá nákladní doprava do průmyslové zóny v Černé za Bory přes Zminný, tak je tato stavba pro celou lokalitu veledůležitá,“ připomněl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

O tom, kudy by měla silnice vést, diskutovali zástupci Pardubického kraje s občany Zminného a Dašic.

„Chtěli jsme je v prvé řadě seznámit se současným návrhem trasování silnice, která by měla být co nejšetrnější k záborům jejich pozemků a přírodě. Vzhledem k tomu, že jsme nyní ve fázi vyhledávací studie, tak je celá věc stále ještě otevřená,“ řekl hejtman kraje Martin Netolický.

Podle návrhu by měla být silnice co nejvíce přimknutá k železničnímu koridoru. „Jsme však limitováni ochranným pásmem dráhy, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení,“ dodal hejtman. Kraj chce ale trasu ještě drobně upravit, aby v okolí nevznikly neobdělávatelné a neobchodovatelné pozemky.

„Schválení konečného návrhu trasy bude odsouhlaseno místním zastupitelstvem,“ ujistil Kortyš.

„Obyvatelé byli seznámeni s trasou, k té nebyly žádné připomínky. Na závěr jsem se ptal, kdo obchvat chce a nechce. Nikdo se nepřihlásil, že by obchvat nechtěl,“ řekl starosta Dašic Petr Zikmund.

Projekt spadá pod memorandum Pardubického kraje se státem, které kraji pomůže s financováním přivaděčů k dálnici D35. Stavět by se mohlo už v roce 2020.

„V měsíci dubnu by mělo být vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení a zpracovatele dokumentace vlivu stavby na životní prostředí. Předpokládaný termín zahájení stavby je srpen 2020 s dokončením v prosinci roku následujícího,“ upřesnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.