„Tato komunikace bude přeložena mimo zastavěnou část města. Se stavbou souvisí také úpravy v místech napojení na silnici III. třídy, s přeložkami inženýrských sítí, s vybudováním podchodu pro pěší, protihlukových stěn a opěrných zdí a propustků. Práce by měly být zahájeny ještě letos a dokončeny v roce 2010,“ řekl našemu Deníku hejtman Pardubického kraje Ivo Toman.

Krajská rada rovněž zadala zakázku na zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí stavby na silnici III/3051 v Horních Ředicích.

„Průtah obcí v délce necelý jeden kilometr včetně rekonstrukce mostů, chodníků a přeložek inženýrských sítí by měl být realizován ještě v letošním roce. Vítězem je firma Jiří Stránský – projekce dopravních staveb, Staré Hradiště,“ konstatovala mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.