Od tranzitní dopravy si od úterý díky propojení dálnice D35 se silnicí I/35 uleví obce Rokytno, Chvojenec a Býšť. Zvýší se také bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Alespoň to tvrdí investor, kterým je Pardubický kraj.

Jinak to ovšem vidí starostka Chvojence Jaroslava Píšová, která má obavy, jak to bude s průjezdností obcí. „Požadujeme omezení nákladní dopravy, protože tady se jim odbočit k nám vyloženě nabízí a udělá to i navigace, když to řidičům nabídne jako kratší úsek. Během výstavby přivaděče bylo hodně lidí spokojených, protože přes nás se prakticky nejezdilo, ale zase někteří namítali, že se špatně dostávají do Pardubic. Prostě něco se někomu líbí a někomu zase ne. Nechceme, abychom byli zase tranzitní obcí,“ řekla starostka na kontrolním dnu.

K ní se částečně připojila i Petra Vrbatová, starostka Rokytna, pro jejichž obyvatele se obchvat především postavil. „Žádáme o omezení nákladní dopravy už delší dobu. Jinak se tady sešla parta bezvadných lidí, vycházeli nám vstříc, jak to šlo. Děkuji občanům za trpělivost,“ uvedla starostka Rokytna.

Oběma starostkám fandí radní Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. „Rozhodně je v tom podporuji. Přijde mi to logické, aby náklaďáky jezdily po přivaděči a ne po paralelní silnici nižší třídy,“ řekl radní Kortyš. Podle něj by měla policie rozhodnout ve prospěch obcí Rokytno a Chvojenec.

„Jenže je to těžké. Policie často tvrdí, že silnice jsou od toho, aby se po nich jezdilo. Jak ale znám obě starostky, ty si půjdou za svým a také jim děkuji za trpělivost během výstavby, kdy jsme si udělali z jejich katastrů jedno velké staveniště,“ dodal Kortyš.

Nová silnice byla podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického jednou z klíčových staveb z přivaděčů k D35. „Řešili jsme ji prioritně, protože je v západní části už fungující dálnice. Chtělo to toleranci ze strany starostů a samospráv. Chtěli jsme ji dát do provozu už první prázdninový víkend, ale podařilo se to až na úterý 2. července. Je to přece jen cesta ve směru na Orlické hory, na Králický Sněžník nebo Jeseníky,“ uvedl při kontrolním dni pardubický hejtman.

Celkové náklady na výstavbu obchvatu dosáhly necelých 295 milionů korun s daní. Jedná se o stavbu, která je součástí memoranda se státem na budování přivaděčů k dálnici D35, proto kraj čerpal přidělené prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Součástí stavby silnice o šířce 9,5 metru jsou i dva mosty a retenční nádrž. Obchvat bude spuštěn v režimu předčasného užívání, což znamená, že samotná stavba je hotová a budou probíhat drobné dokončovací práce.

„Jedná se o standardní postup, kdy chceme řidičům stavbu otevřít co nejdříve, kdy je to technicky a legislativně možné,“ uvedl dále hejtman. Investice 295 miliónů korun není podle něj zase až tak dramatická. „Nebyla tu komplikovaná místa v převýšení nebo přemostění. Je luxusní i svou šířkou,“ doplnil Netolický.

Na zprovoznění přivaděče vydělají i řidiči mířící do Orlických hor. „Považuji za ostudu, že se přes deset let nic nedělo s lesním úsekem u Vysokého Chvojna ve směru na Borohrádek. Měl tam v těch místech být obchvat Holice – Veliny. Ten se ale oddaluje, a tak jsme se domluvili na velkoplošných výspravách úseku. Ty přijdou asi na 30 miliónů korun,“ pokračoval pro Deník hejtman Netolický.

Nový obchvat přinese větší komfort nejen řidičům, ale zejména obyvatelům obcí, které trpěly nadměrným provozem tranzitní dopravy. „Díky novému obchvatu budou méně zatížené dopravou, hlukem a také zplodinami. Stavba propojuje dálnici D35 se silnicí I/35 v nové trase mimo zastavěná území, přičemž odvádí tranzitní dopravu z obcí Rokytno a Chvojenec a částečně také z Býště. Dojde také ke zrychlení a zvýšení bezpečnosti dopravy po silnici II. třídy v trase Sezemice – Dobruška,“ řekl náměstek pardubického hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Stavba obchvatu začala v roce 2022. „Odměnou místním lidem a vedení obce za to jim je i nedávno zrekonstruovaný průtah celou obcí. Tam náklady činily 41 miliony korun.“

V okolí obce se nyní opravují také silnice, které sloužily jako návozové trasy pro stavbu dálnice D35. Další opravy těchto komunikací jsou v plánu na příští rok. Cena za novou silnici je daná náročností stavby.

„Součástí jsou dva mosty – přes Brodecký a Chvojenecký potok a také nová retenční nádrž. Ke stavbě byly využity také BIM technologie, které umožnily vytvořit 3D model stavby, který je velice užitečný při budoucí správě komunikace,“ uvedl Kortyš.

Po dokončení obchvatu se už obec Rokytno připravuje na další velké projekty, například rekonstrukci průtahu místní části Bohumileč. „V roce 2023 jsme opravili průtah Rokytnem samotným, nyní se společně chystáme na to samé u silnice vedoucí do Bohumilčí. Domluva je taková, že Ředitelství silnic a dálnic v roce 2025 opraví silnici až k této vesnici, na což navážeme my na komunikaci skrze ni. Rokytno se k akci připojí vybudováním chodníků a přispěje na instalaci dešťové kanalizace,“ dodal náměstek Kortyš.

Video ze stavby zde: 

| Video: Youtube