Přeložka trati se otevře ve středu


„Stavba obchvatu pokračuje podle plánu, ale ještě jsme nevyřešili výkup jednoho pozemku,“ informoval Bohumil Vebr. „V tuto chvíli jednáme s vlastníkem. Doufáme, že se dohodneme a vyvlastnění pozemku jako poslední možnost nebudeme muset použít,“ dodal Vebr.

Rozhodovalo se také o dvou možnostech jak vyřešit stavbu železničního mostu na trase obchvatu. Přicházela v úvahu výluka na dotčené trati nebo její dočasné přeložení. „Přeložka vyšla levněji. Bude otevřena ve středu 30. května a bude sloužit do doby, než se vybuduje železniční most,“ řekl přednosta správy tratí František Kudláček. „Potom se trať vrátí na původní místo,“ dodal Kudláček.

Holicím se se po dostavbě obchvatu uleví, ale některé obce budou muset nápor kamionů snášet dál. Jednou z nich je Ostřetín, který si na vyřešení dopravy bude muset ještě počkat. „Existuje studie na částečné zklidnění dopravy, například vybudování ostrůvků na silnici, která by v Ostřetíně trochu pomohla,“ dodal Vebr. „Zatím nevíme, kdy na ni dojde,“ řekl Vebr.