Na přelomu let 2017 a 2018 by se mělo začít se stavbou severovýchodního obchvatu Pardubic.

Pro vedení města zůstává prioritou také jihovýchodní obchvat, kvůli kterému se v tomto týdnu politici sešli s představiteli Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Jihovýchodní obchvat patří bez debat k nejvyšším prioritám mezi dopravními stavbami našeho města, a proto se aktivně snažíme hledat varianty, jak urychlit jeho realizaci. Díky tomu, že je tato silnice již součástí stávajícího územního plánu Pardubic, můžeme řešit i detaily v podobě křižovatek, respektive konkrétního napojování nejen městských komunikací k samotnému obchvatu," sdělil Deníku primátor Pardubic Martin Charvát.

Dostatek financí

Čtvrteční schůzka týkající se jihovýchodního (JV) obchvatu nebyla první, ale je již několikátou v pořadí.

„Jsem rád, že při jednáních nacházím podporu a téměř připravenému severovýchodnímu a aktuálně diskutovanému jihovýchodnímu obchvatu už dnes mohu zodpovědně přislíbit dostatek finančních prostředků na výstavbu. Navíc je třeba zdůraznit, že jihovýchodní obchvat je i prioritou státu, protože bez něj bude jen těžko probíhat rozvoj společnosti Foxconn, jak bylo garantováno i Memorandem mezi firmou a Vládou České republiky," řekl poslanec a pardubický zastupitel Martin Kolovratník.

Stavba jihovýchodního obchvatu, který povede z Černé za Bory ke křižovatce v Dražkovicích a napojí se zde na silnici I/37, bude vnějším okružním systémem, jenž městu jako tranzitní i tak zvaná odlehčovací komunikace dosud chybí, což pociťují hlavně obyvatelé centra města.

„Stejnou funkci – ale na opačné straně Pardubic – bude mít i plánovaný severovýchodní obchvat, který spolu s obchvatem Sezemic zajistí napojení na rychlostní silnici nově značenou jako D35. Na jednání jsme byli ujištěni, že realizace severovýchodního obchvatu je už v podstatě na spadnutí," konstatoval náměstek pardubického primátora Jiří Rozinek.

Zásadní stavba

Výstavba obou obchvatů 
i rychlostní komunikace D35 je pro vyřešení problematické dopravy ve městě naprosto zásadní. Představitelé města 
i ŘSD se zároveň domluvili, že radnice bude nápomocna při jednáních o výkupech pozemků (viz infoblok).

„Mohu potvrdit, že pro severovýchodní obchvat je již zadaná dokumentace pro stavební povolení, hotová by měla být na jaře. V letošním roce rovněž zahájíme výkupy dotčených pozemků. Samotné zahájení stavby plánujeme předběžně na konec roku 2017, respektive začátek roku 2018," uvedl ředitel pardubické Správy ŘSD Bohumil Vebr. Upřesnil, že severovýchodní obchvat začne na křižovatce u Globusu, dále bude trasovaný za obchodní zónou v Trnové a vyústí na okružní křižovatce u věznice na Dubině.

Obchvat by měl zkrátit, usnadnit a urychlit průjezd městem zejména řidičům mířícím ze severní strany Pardubic na východ do sídliště Dubina a na výjezd směrem na silnici I/35 a opačně. Dnes musí tyto automobily projíždět centrem Pardubic. Severovýchodní obchvat má být dlouhý zhruba 4,2 kilometru. Cena stavby je odhadována na více než 700 milionů korun.

Pomohou s výkupem pozemků
Město pomůže Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s přípravou severovýchodního obchvatu Pardubic.
Jak konkrétně? Uzavře smlouvu o spolupráci při výkupu pozemků, bez nichž není možno stavbu silnice uskutečnit.
„Při jednáních o prodeji pozemků potřebných pro stavbu obchvatu jsme přece jen v jiné pozici než ŘSD. Máme například pozemky, které v případě potřeby lze směnit za ty, co jsou pro stavbu silnice nutné. Je v zájmu města mít pro stavbu připravené pozemky co nejdříve," vysvětlila náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková.