Obec Veliny začíná opravovat dřevěný kostelík svatého Mikuláše s přilehlým areálem. Národní kulturní památka, kterou římskokatolická církev převedla do majetku obce v polovině loňského roku, je unikátní ukázkou lidového barokního stavitelství a dominantou obce.

Celková rekonstrukce kostela, márnice a zvonice je plánována na několik let a vyžádá si nemalé finanční prostředky. Těch se však obci zatím příliš nedostává. „V letošním roce jsme obdrželi dotaci osm set tisíc korun od ministerstva financí v rámci programu Záchrany architektonického dědictví. Pět set tisíc korun je určeno pro samotný kostel, zbývající peníze použijeme na opravu oplocení areálu,“ řekl starosta Velin Petr Krejcar, který kompletní rekonstrukci barokního areálu považuje za jednu z hlavních priorit obce.

Výměna trámů

„Nejprve jsme zahájili opravu oplocení. Dřevěné části jsme rozebrali a zjistili, že kromě kompletního šindelového zastřešení musíme vyměnit i některé trámky. Podezdívka dostane nové základy, bude odvodněna, zaizolována a nově postavena ze starých cihel. Na ni pak přijde osadit plot s novou šindelovou stříškou,“ uvedl Petr Krejcar. Rekonstrukční práce začaly i na samotném kostele. Podle průzkumu firmy, která opravu provádí, vyšlo najevo, že některé trámy bude třeba úplně vyměnit. „Řada těch, které ale na první pohled vypadají poškozeně, jsou však v jádru zdravé, což nás potěšilo. Jejich oprava tak nebude tolik složitá a náročná. Stejně jako u oplocení, i kostel vyžaduje renovaci podezdívky. Staré cihly totiž byly na mnoha místech nahrazeny zcela nevhodně kamenem, nehledě ke skutečnosti, že byly zazděny i některé trámy. Takže nás letos čeká výměna trámů, hlavně v části u sakristie a výměna podezdívky. Práce plánujeme ukončit v říjnu letošního roku,“ vyjmenoval úkoly starosta Krejcar. Ačkoliv hodlá obec letos začít ještě s výměnou střešní krytiny kostela, bude položení nových šindelů hlavním náplní až roku příštího.

Do budoucna chystají Veliny ještě opravu interiéru kostela. „Předpokládáme, že by při výměně trámů mohl nastat nepatrný pohyb stavby, čímž může dojít k porušení vnitřní omítky v kostele. Takže po vnějších opravách se pustíme i do oprav vnitřních, včetně instalace nového rozvodu elektrického proudu a osvětlení,“ dodal Krejcar.


Pamatováno je však i na márnici a zvonici. „Márnice byla sice před několika lety opravena, protože hrozilo její sesutí, ale ne všechny části byly opraveny zdařile. Proto chceme ještě letos vyspravit tmely mezi trámy a vnější povrch objektu. Co se týká zvonice, pracujeme na kompletním vyčištění, opravě zábradlí a schodiště, a v neposlední řadě vikýřových oken. Rádi bychom, aby se brzy naší obcí opět rozléhal zvuk zvonu, který se mimochodem pyšní nejstarším českým zvonovým nápisem,“ zakončil starosta Velin Petr Krejcar.

(Lukáš Peška)