Návrh znaku a vlajky v minulých týdnech schválili poslanci v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.

Jak znak vypadá a co symbolizuje? „Ve stříbrném štítě na zeleném návrší je se stříbrným zvonem černý vykračující kohout se zlatou zbrojí a červeným hřebenem, jazykem a lalokem. Obecná figura kohouta pochází z erbu vladyckého rodu Vyšehněvských z Barchova, jindy psaných také z Vyšehnějovic nebo z Vyšehněvic, a připomíná tak nejstarší historii obce a někdejší vyšehněvickou tvrz," uvedl heraldik Jan Tejkal.

Obecná figura návrší představuje tzv. mluvící znamení, když odkazuje na místní výklad původu názvu obce odvozený, jak uvádí místopis o Pardubicku z roku 1909, od slova „výšina" a tedy od polohy obce „na temenu a boku táhlého, k jihu skloněného návrší". Obecná figura zvonu pak symbolizuje místní zvoničku.

Vlajce dominuje černý kohout

Vyšehněvice budou mít rovněž novou vlajku.

„Vlajka obce má tuto podobu: Bílý list s černým vykračujícím kohoutem se žlutou zbrojí a červeným hřebenem, jazykem a lalokem a se zeleným pravoúhlým trojúhelníkem s odvěsnami na druhé a třetí třetině dolního okraje a na vlajícím okraji. Poměr šířky k délce je 2:3," sdělil Deníku Jan Tejkal.