Při společném obědě chce s velvyslankyní pohovořit na téma pořízení kopie knihy Codex Gigas (Velká kniha) známé pod názvem Ďáblova bible.
Původním majitelem knihy, kterou podle legendy napsal ďáblem posedlý mnich pouze za jedinou noc, byl benediktýnský klášter v Podlažicích u Chrasti. Odtud ho nechal odvést do sbírek zajímavostí na Pražský hrad císař Rudolf II., odkud jej za třicetileté války v roce 1648 odvezli Švédové jako válečnou kořist. Nyní je uložen v Královské knihovně ve Stockholmu.

„Byl bych rád, kdyby velvyslankyně mé pozvání do Pardubic přijala. Chtěl bych s ní pohovořit o možnostech další spolupráce na přiblížení unikátní knihy – Codexu Gigas našim občanům,“ upřesnil důvod oslovení velvyslankyně vicehejtman Roman Línek, díky němuž mohli maketu této světoznámé knihy už v Pardubicích na chvíli obdivovat lidé v dubnu tohoto roku, byla také vystavena na pardubickém zámku.

Rukopis vznikl v letech 1200 až 1230. Podle odborníků je pozoruhodné, že prakticky celý je podle všeho dílem jediného člověka.

(Monika Suchá)