Kolem mrtvého je ale zatím více otázek než odpovědí.

Dělníci ve výkopu odkryli kosti a lebku, mrtvé tělo tedy ve výkopu leželo velmi dlouho. To potvrdilo i následné ohledání. Znalec na místě konstatoval, že kosterní pozůstatky ležely v zemi asi tak padesát až sto let. Situace se tím komplikuje. Policisty čeká prohledávání archivů od padesátých let dále do minulosti po pohřešovaných nebo záhadně zmizelých osobách.

Bez stop z oděvu

Dalším zajímavým vodítkem bylo, že se u kosterních pozůstatku nenašly stopy po oděvu. Pravděpodobně tedy nešlo o řádně pohřbeného člověka. Absence oblečení může svědčit například o snaze zbavit se těla tak, aby zbylo co nejméně vodítek a možná zakrýt stopy zločinu. V době, která připadá v úvahu jsou ale také zahrnuty jak první, tak druhá světová válka. Více snad prozradí další zkoumání.