V úterý 9. ledna zaplane v Památníku Zámeček v Pardubících 194 svíček. Připomenou 194 obětí, které byly na místě bývalého nacistického popraviště  za druhé světové války popraveny. Vzpomínkové setkání začne ve 13 hodin. Zvána je také veřejnost. „Veřejnost se může zapojit, a to jak zapálením svíčky, tak položením květinového daru k pomníku," pozvala Kateřina Hloušková z Památníku Zámeček. 

Datum 9. ledna není vybráno náhodně. V tento den roku 1942 došlo k prvnímu zachycení vysílání Jiřího Potůčka z výsadku Silver A vojenskou radiovou ústřednou u Londýna. K prvnímu úspěšnému vzájemnému propojení pak došlo 15. ledna. Výsadku Silver A se během jeho působení na Pardubicku podařilo vybudovat rozsáhlou síť spolupracovníků, mnoho z nich bylo za zapojení do odboje popraveno v červnu a v červenci 1942 na Zámečku. „Zveme v úterý 9. ledna návštěvníky také do expozice Památníku Zámeček, která bude přístupná zdarma,“ doplnil ředitel památníku Viktor Janák. Expozice, která je v lednu a únoru jinak otevřena pouze o víkendech, bude v den komorní vzpomínky zpřístupněna od 10 do 17 hodin.

Památník Zámeček Pardubice se nachází na území nacistického popraviště, kde bylo během heydrichiády v roce 1942 popraveno 194 osob včetně dospělých obyvatel obce Ležáky a podporovatelů výsadku Silver A. Moderní expozice zasazuje situaci na Pardubicku za 2. světové války do kontextu světových dějin a zabývá se i poválečným obdobím. 

Památník leží v Průmyslové ulici 558, před vstupem do areálu je k dispozici bezplatné parkoviště. Zajíždí sem také linky MHD číslo 2, 12, 27 a 28, zastávka Zámeček nebo Černá za Bory, silo. 

Silver A v paměti tří generací

Na vzpomínku u Památníku Zámeček od 14 hodin navazuje pietní akt v prostorách blízké Larischovy vily s názvem Silver A v paměti tří generací. Organizuje ho Památník Lidice ve spolupráci s městem Sezemice a Československou obcí legionářskou. Setkání věnované připomenutí výsadkové operace Silver A, s ní spojených odbojových akcí na Pardubicku a tragického osudu osady Ležáky, se uskuteční popatnácté. Setkání bude zahájeno pietní vzpomínkou a kladením květinových darů Larischova vila a ve sklepních prostorách.

Další program se uskuteční v Sezemickém domě v Sezemicích, odkud pocházel Alfréd Bartoš, příslušník československého protinacistického odboje a velitel skupiny Silver A. Vystoupí Ústřední hudba Armády ČR, zazní příspěvek ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka na téma Spřízněni osudem a uskuteční se vernisáž výstavy Slzy všech lidí jsou stejné.