Problémem je žádání o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „Do 31. října musí aglomerace vyčerpat 888 milionů korun, podle našich predikcí tuto částku nesplníme. Nevyčerpáme zhruba 50 milionů korun,“ konstatoval manažer ITI Miroslav Janovský.

O tyto peníze by aglomerace mohla přijít. „Loni byly sankce všem aglomeracím odpuštěny. V současné době je velký tlak, aby byly nevyčerpané prostředky odebrány a byly použity na projekty v individuálních výzvách, na něž se nedostala dotace. Žadatelé tlačí, aby na ITI bylo nahlíženo podle pravidel,“ poznamenal Janovský.

Částka 50 milionů korun ale nemusí být konečná. Ztráta se může ještě zvětšit – třeba v případě, že u některého projektu dojde ke zpoždění výběrového řízení.

Čerpání dotací je ohroženo i v případě projektů pardubického a hradeckého dopravního podniku na modernizaci odbavovacích systémů. Od roku 2016 se nepodařilo vysoutěžit dodavatele.

„Stát se může všechno. Vyzýváme proto všechny aktéry, aby realizovali své projekty, nenastávala nečekaná zdržení a do 31. října byla co největší částka vyčerpána,“ řekl Janovský.

Kritika radnice

Pardubická radnice byla za čerpání dotací z ITI kritizována už v minulosti. „Problémem je nedostatečná rychlost a kvalita přípravy projektů a termínové posuny v přípravě projektů v řádu měsíců i let. Situace vážně není dobrá, a to nejen v Pardubicích. Město Pardubice musí v realizaci projektů šlápnout na plyn,“ uvedl Karel Haas (ODS). K němu se přidala i bývalá primátorka Štěpánka Fraňková (BEZPP). „Čerpání Pardubic je tristní,“ poznamenala.

Rizika připouští i primátor Martin Charvát (ANO). „Máme dvě nebo tři oblasti, které budou velmi napjaté. Nesmíme ale zapomenout, že v loňském roce někteří zastupitelé opakovaně nepodpořili finanční krytí některých projektů a dnes jsou velkými kritiky,“ popsal Charvát.