Krajské město  chce mít do konce listopadu zpracovaný projekt na  revitalizaci lesa na Dukle. S pomocí evropských dotací se má během příštího roku proměnit zalesněné území v těsném sousedství sídliště v příjemný lesopark, kde budou rádi trávit volný čas lidé z okolí.

Příprava spěchá

„Peníze na tuto akci máme možnost získat v projektu  Integrovaného plánu rozvoje města Dukla, Višňovka. Jde o prostředky, které nevyčerpala ostatní města a my jsme dostali příležitost je využít úplně na poslední chvíli. Proto s přípravou pospícháme. Ideálně chceme ještě v prosinci vypsat výběrové řízení a požádat o poskytnutí dotací," konstatoval manažer projektu Miroslav Janovský.

Pardubice mohou získat na tuto akci dotaci až 85 procent způsobilých nákladů, přerod zanedbaného lesa v příjemný lesopark by neměl stát více než 20 milionů korun.

Město má zpracovanou architektonickou  studii lesoparku, nyní vzniká projektová dokumentace.

Ta má být hotova do konce listopadu. Projekt počítá s rekonstrukcí stávajících asfaltových cest pro chodce i cyklisty a mlatových cest.

Ty budou tvořit dva běžecké okruhy o celkové délce zhruba 1500 metrů.

Využívat je budou samozřejmě nejen běžci, ale i lidé toužící po procházkách, maminky s kočárky a podobně.

Cesty jsou vedeny v trase stávajících komunikací procházejících územím, jehož lesní charakter zůstane zachován. Značky, které se v minulých dnech objevily na stromech, neznamenají, že jsou označené stromy určeny ke skácení, ale vymezují území, jehož se má revitalizace týkat.

„Na dvou místech lesoparku vzniknou venkovní posilovny a v blízkosti školy také posezení. To vše v co nejjednodušším provedení, které by nerušilo charakter lesoparku. Také ostatní mobiliář, lavičky či odpadkové koše, by měl respektovat prostředí, v němž bude umístěn," dodal Miroslav Janovský.

„Při revitalizaci tohoto území bude bude také rekonstruováno  venkovní hřiště u obytných domů, které bude samozřejmě dále sloužit i veřejnosti. Vznikne tak ucelený areál vhodný jak k pohybovým aktivitám dětí i dospělých, tak k procházkám a odpočinku," nechala se slyšet Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

K využití i za tmy

„Veřejnost dostala slovo již na samém začátku akce. Na její popud budou například cesty v areálu osvětleny tak, aby jej lidé mohli využívat i po setmění, a to jak průchodu nebo průjezdu na kole, tak ke sportování. Obyvatelé pardubické Dukly budou také jedni z prvních, kteří se budou moci počátkem prosince s hotovým projektem seznámit," upřesnila Nataša Hradní.

Právě občané města při přípravě projektu znovu upozornili na problémy, které jsou spojeny s dnes už nefungujícím zařízením, které se v lesoparku nachází, tak zvaným Bobrem. Ten je nyní v majetku Lokomotivy Pardubice, která se ho snaží, zatím ovšem neúspěšně, prodat.

„Samotný projekt problém neřeší, ale věříme, že v návaznosti na něj se podaří tento vřed na lesoparku vyléčit. Už teď vnímáme, že se o tomto objektu znovu více hovoří," doplnil Miroslav Janovský.   (tva)