Tento pohled se v těchto dnech naskytne v Pardubicích každému, kdo přechází či přejíždí přes zdymadlo. V obrovskou kru se proměnila rovněž plavební komora, kudy jinak běžně při svých výletech proplouvá jedna ze zdejších atrakcí – parník Arnošt.