Součástí rekonstrukce Prioru je také propojení se sousedním Palácem Pardubice, a to v garážích, v přízemí a ve druhém nadzemním podlaží. „V prvním podzemním podlaží obou budov už došlo k betonáži propojovacího objektu a byly dokončeny okolní zásypy, v části obchodního domu také probíhá betonáž dojezdů výtahových šachet v suterénu,“ řekla Adéla Kubaštová za Palác Pardubice, který je současným vlastníkem budovy.

Ocelové konstrukce Prioru nyní dělníci otryskávají a lakují novou povrchovou úpravou. Zároveň se dále budují nové ocelové konstrukce v rekonstruovaných stropech.

Budova by měla být dokončena v druhé polovině roku 2022.

„Půjde o moderní komplex, který si však zachová svůj jedinečný původní exteriér. Červená fasáda v kombinaci s cihlovým zdivem je již součástí pardubického Masarykova náměstí a třípatrová budova s rovnou střechou jí zůstane i nadále,“ dodala Kubaštová.