Zde bylo možné na vlastní oči spatřit i výbuch skoro kila semtexu. „Záměrem festivalu je připomenout 90 let od založení Explosie a 60 let vysokého chemického školství v Pardubicích. Jeho cílem je poukázat na průmyslové dědictví Pardubic, na jednotlivé kulturní vrstvy spojené s chemií jako vědou a výzkumem, školstvím, průmyslem a industriálním prostorem,“ informovala náš Deník za pořadatele podzimní přehlídky Alexandra Prokopová.