Zahraniční spolupráce s USA je pro univerzitu velmi významná. Vědci z univerzity pracují na zahraničních výzkumných projektech, účastní se světových konferencí a přednášek a společně publikují.