Samotná „Hradubická“ státovka byla v blízkosti dálničního spletence postavena nově jako čtyřpruh, který bude do tří let prodloužen až do Hradce a Pardubic, a představuje nejnižší patro křižovatky. Nad ním stojí prstenec obřího kruhového objezdu s řadou menších chapadel, po němž se dá jet až devadesátikilometrovou rychlostí a jenž propojuje všechny směry křižovatky včetně napojení na elektrárnu a sousední vesnice.

V druhé polovině příštího roku se přes křižovatku ještě překlene třetí patro – téměř kilometr dlouhá estakáda představují pokračování dálnice R35 na Vysoké Mýto a Olomouc. To nyní připomínají pouze dvě nedokončené rampy tyčící se nad křižovatkou. Po právě otevřeném tři kilometry dlouhém úseku R35 však dojedete z křižovatky na dálnici D11.

„Svými parametry je křižovatka v Česku skutečně unikátní, nic takového tu doposud nemáme,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík. Například i budovaná obří dálniční křižovatka brněnské D1 a Pražského okruhu má pouze dvě patra.

Projektanti tu navíc čelili celé řadě překážek, například technické památce Opatovický kanál, který stavbu protíná přímo v jejím středu. Včera otevřená křižovatka včetně krátkého úseku R35 a části čtyřproudé přeložky Hradubické státovky stála 1,7 miliardy korun, po dokončení třetího patra křižovatky se náklady vyšplhají na 3,65 miliardy korun.

"Je to paráda, je to opravdu obrovská stavba. Odpadnou pomalé kolony kolem opatovické elektrárny a do Hradce to nyní myslím pofrčí mnohem rychleji. Zbude už jen pomalý úsek kolem Opatovic. Už aby dálnice byla dostavěná i tady,“ pochvaloval si Jiří Bednář z Pardubic, jeden z prvních řidičů, kteří po pátečním slavnostním otevření křižovatkou projeli.

Čtyřpruh mezi Hradcem a Pardubicemi by měl být zkompletován do roku 2012, na rozdíl od jiných staveb jsou na něj i peníze. Z 85 procent jej totiž platí EU. Směrem na Pardubice je již v jednom profilu postaven a stavebně připraven na rozšíření. Z Opatovic na druhou stranu, ke královéhradeckému Březhradu, se však autostráda bude stavět úplně v nové trase a realizaci brzdí spor o malý kus pozemku odpůrce dálnice Jana Tikala. Spor nyní leží u Vrchního soudu.

Silničáři i policisté nyní čekají, co dálniční propojení hradubické státovky s D11 udělá s dopravou v Hradci. Nákladní tranzit směřující na Moravu totiž doposud musel z D11 kvůli jejímu provizornímu zakončení před Hradcem sjíždět už v Novém Městě, pokračovat po staré státovce a Hradcem projel po severní větvi městského okruhu. Nyní pravděpodobně kamiony zůstanou na D11 a přes opatovickou křižovatku se do Hradce dostanou od jihu. Sice krátký, ale už nyní přetížený úsek městského okruhu mezi pardubickou a brněnskou výpadovkou kolem fakultní nemocnice tak možná čeká kolaps.

Naproti tomu auta z Prahy, směřující na Náchod či Trutnov pravděpodobně zůstanou u dosavadní trasy. Novému Městu, přetíženého kamiony, se tak uleví jen částečně. Otázkou také je, zda se odlehčí od tranzitu obcím na Pardubicku, přes které přijížděla auta z D11. Pro Pardubáky je totiž cesta do Prahy přes opatovickou křižovatku poměrně velkou zajížďkou.

Silničáři ale hýří optimismem. „Úsek mezi Sedlicemi a Opatovicemi má skutečně klíčový význam jak pro regionální dopravu, tak i pro dálkový tranzit. Zároveň jasně deklarujeme plán výstavby rychlostní silnice R35 vedoucí po celé délce až do Olomouce. V budoucnosti totiž R35 po svém dokončení významně odlehčí dálnici D1 ve směru z Prahy do Ostravy a zpět,“ vysvětluje generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Jenže tyto plány se podaří zrealizovat až někdy kolem roku 2020. Nejsou peníze.

Raut pro vybrané hosty stavbu silnice asi neprodraží

Pohádkový princ herec Jan Čenský, moderátor silničářských oslav, pozval po otevření nové křižovatky všechny přítomné na raut. V demokratickém prostředí plastikového party stanu se vedle sebe mohli nakrmit nejvyšší straničtí a státní představitelé (ministr, hejtmani), pracující inteligence, dělníci, možná rolníci, pochopitelně také novináři. Vzhledem k tomu, že v ostře sledovaném úseku nové silnice parkovalo něco přes sto aut, dá se odhadnout, že hostitelé nakrmili ke třem stovkám krků.
K dispozici bylo teplé a studené bufet, sladké dezerty, ovoce, nápoje. Zájmové skupiny pojídaly „nastojáka“ kolem vysokých kruhových stolků. Méně významní přítomní se s naloženými talířky rozpačitě proplétali davem. Ti „nejvyšší“ seděli kolem dvou stolů na drapériemi umě zušlechtěných židličkách z Baumaxu. Jídlo bylo ala mode: odlehčené. Zelenina na mnoho způsobu. Zákusky jen velikosti miňonek. Vše v prvotřídní kvalitě. Žádné náhražky.
I my jsme tam byli. A za státní peníz jedli, pili, hodovali. A proč také ne? Vždyť v rozpočtech staveb českých rychlostních komunikací bude účet za raut tím posledním, co by zvedlo náklady. I kdyby se tam přišla svorně najíst půlka Pardubic a Hradce.

ZUZANA PLOCKOVÁ

TISKOVÁ ZPRÁVA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Klíčový úsek R35 u Hradce Králové a Pardubic je v provozu

27. listopadu 2009

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje 3 km rychlostní silnice R35 Sedlice –Opatovice a 4 km návazného úseku I/37 Opatovice – Hrobice, které kvalitně napojují silnici mezi Hradcem Králové a Pardubicemi na dálnici D11. Ta byla v roce 2006 provizorně ukončena v blízkosti Hradce Králové. Jde tak o významnou dopravní stavbu jak pro Pardubický tak Královéhradecký kraj.

„Úsek mezi Sedlicemi a Opatovicemi má skutečně klíčový význam jak pro regionální dopravu, tak i pro dálkový tranzit. Zároveň jasně deklarujeme plán výstavby rychlostní silnice R35 vedoucí po celé délce až do Olomouce. V budoucnosti totiž R35 po svém dokončení významně odlehčí dálnici D1 ve směru z Prahy do Ostravy a zpět,“ vysvětluje generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Doplňuje, že silnice R35 Sedlice – Opatovice se stává významnou součástí dopravního systému silniční a dálniční sítě České republiky. Je součástí rychlostní silnice R35 vedené od Liberce přes Hradec Králové, Vysoké Mýto do Olomouce a dále již na dnes napojenou dálnici D1 do Ostravy.

"Jde o historický moment pro silničáře i veřejnost, protože se jedná o první kilometry rychlostní silnice R35 v celých východních Čechách. Přeji si, abychom co nejdříve na tuto významnou událost navázali a v přijatelném čase začali jezdit po dalších úsecích pětatřicítky," prohlásil Ing. Ivo Toman, zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu rychlostní silnice R35 a dálnice D11.

Otevřený úsek silnice R35 Sedlice – Opatovice a stavba I/37 Hrobice – Opatovice mají přínos z několika důvodů. Předně úsek R35 Sedlice – Opatovice propojuje dálnici D11 Praha – Hradec Králové se silnicí I/37 Pardubice – Hradec Králové a tím se stává i jedním z přivaděčů Pardubic a Hradce Králové na dálnici D11 pro regionální i tranzitní dopravu jak na severní Moravu tak do Polska.

Stavba silnice R35 Sedlice – Opatovice je vedena převážně po zemědělsky obdělávaných pozemcích, v blízkosti obcí Libišany, Opatovice a Čeperka. Rovněž se musí vypořádávat s křížením vodních toků, železniční tratě, vlečky, kulturně-technickou památkou Opatovický kanál a se zásahem do lesních a zemědělských pozemků. Realizace probíhala za provozu na stávajících silnicích, kdy byla použita pouze místní omezení v dopravě. Stavba obsahuje až 20 metrů vysokou estakádu ukončenou na kruhové křižovatce v úrovni nad silnicí I/37.

Součástí stavby je také zmíněný rovněž čtyřpruhový úsek silnice I/37 mezi Hrobicemi a Opatovicemi, a to z důvodu realizace mimoúrovňové křižovatky silnic R35 a I/37, která musí rovněž umožnit připojení blízkých obcí Opatovice a Čeperka.

Ve vztahu k připravovaným dopravním stavbám, kdy bude silnice I/37 v úseku Pardubice – Hradec Králové ve čtyřpruhovém uspořádání, bude stavba rychlostní silnice R35 významným přínosem pro připojení území na kapacitní čtyřpruhové komunikace. Dopravní význam stavby se tím zvyšuje i pro zajištění potřeb neustálého nárůstu automobilové dopravy.

„Důležitost významu obou staveb ve vztahu k nákladní dopravě nelze skutečně opomenout. Dosud totiž kamionová doprava jedoucí z Prahy končila na 68. kilometru dálnice D11 a dále pokračovala po staré silnici na Hradec Králové. V okamžiku otevření nového úseku se doprava pro kamiony po D11 a R35 otevře v celé délce. Nákladní doprava tak již nebude ovlivňovat život v městech a obcích na komunikaci I/11 a zároveň se otevře plynulejší spojení mezi Prahou a Královéhradeckým a Pardubickým krajem,“ říká Alfred Brunclík.

Projekt výstavby úseku R35 Sedlice – Opatovice je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu Soudržnosti, v rámci Operačního programu Doprava. Jde o příspěvek v rámci Priority 2 v oblasti podpory „Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T“, až do 85 procent způsobilých výdajů.


Informace o stavbě:

Název stavby: Silnice R35 Sedlice - Opatovice
Místo stavby: Pardubický kraj
Zahájení stavby: 11/2006
Délka stavby: R35 - 2950 metrů, I/37 – 4093 metrů
Cena stavby: 1 413 932 599 Kč

Mgr. Martina Vápeníková
tisková mluvčí ŘSD