Za tři roky zpětně požaduje první městský obvod Pardubic uhradit poplatky ze vstupného po několika desítkách pořadatelů různých akcí, které se konaly na jeho katastru. S některými subjekty se úřad dohodl, ale v jiných případech se spor o zaplacení táhne dál. A není vyloučeno, že skončí soudem.

Úřad Městského obvodu Pardubice I vyzval před časem několik desítek subjektů, aby mu zpětně uhradily poplatky ze vstupného, jak ukládala tehdy platná městská vyhláška. V centru města se nachází víceúčelová aréna, a tak je jasné, že nejvíce se tato záležitost týká hokejového klubu HC Eaton, který zde ročně odehraje desítky utkání. Ale nejen jeho.

Na požadavek uhradit poplatky, které mohou dosáhnout v součtu značných částek, je přitom nahlíženo ze stran komunálních politiků různě. Primátor města Jaroslav Deml se například před časem vyjádřil, že je to věc na právní rozbor. Starostka prvního městského obvodu Hana Tomanová na jejich zaplacení trvá. „Dluhy už vymáháme, musíme dodržovat postup. Vždycky jim stanovíme čtrnáct dnů na odpověď a oni pak reagují,“ uvedla Hana Tomanová s tím, že před nedávnem městský obvod napsal - podle jeho názoru dlužníkům - další výzvu. Samozřejmě my v této situaci neustoupíme, poněvadž jsme přesvědčeni, že firmy, které jsme vyzvali, jsou povinny poplatky platit. Některé nám dokonce vyhrožují soudem. Uvidíme, co bude dál.“

Kluby vyjednávají

K požadovanému pětiprocentnímu poplatku ze vstupného se HC Eaton nehlásí. „Vzhledem ke znění vyhlášky a skutečnostem, které prokazatelně nastaly v minulém období včetně posledních tří let, neeviduje HC Eaton Pardubice žádný závazek ani dluh vůči Magistrátu města Pardubic nebo příslušnému obvodu, který by se vztahoval na poplatky ze vstupného na akce pořádané hokejovým klubem,“ sdělilo vedení klubu na svých webových stránkách. „S hokejovým klubem stále jednáme,“ tvrdí Hana Tomanová. Další vrcholový sportovní klub BK Synthesia Pardubice se podle ní neodvolal. „Požádali nás – a my jim v tom vyhovujeme – o splátkový kalendář. O částkách mluvit nemohu,“ dodala starostka s tím, že je vázána mlčenlivostí. „Rozhodně nepřesáhne hranici jednoho statisíce,“ pravil včera za basketbalový klub manažer Pavel Stara.