První městský obvod v jednu chvíli platil dva tajemníky současně!

Celý problém vznikl poté, co v polovině roku 2009 odešla tajemnice úřadu Gabriela Křížková na mateřskou dovolenou a na její pozici nastoupil Karel Vilím.

Chyba starostky

„Byl přijat jako zástup za mateřskou dovolenou. Když jsem pana Vilíma jmenovala tajemníkem, zapomněla jsem bohužel do smlouvy napsat, že jde o dobu určitou, přestože on s tím byl srozuměn. Tuto svou chybu nepopírám,“ konstatovala bývalá starostka prvního pardubického obvodu, dnešní zastupitelka za ODS Hana Tomanová.

„Zastupujícímu tajemníkovi bylo po komunálních volbách sděleno, že je nežádoucí, ať odejde, přestože měl platný pracovní poměr. Tak Karel Vilím prostě od 15. listopadu loňského roku přestal chodit do práce. Na úřadě ale byli dva placení tajemníci – jeden výkonný – Gabriela Křížková, která se rozhodla oproti plánu dříve vrátit z mateřské dovolené, a jeden doma,“ popsal neobvyklou situaci Miloš Musil, jehož přítelkyně Iva Leksová řadu let na prvním městském obvodu pracovala.

„Nebylo to fér“

„Pan Vilím by se zachoval jinak, kdyby s ním bylo po volbách jednáno fér. Nešlo o to, že by dál trval na svém postu. On mu tehdy smlouvu nikdo neukončil, pouze mu bylo zprostředkovaně přes mou osobu vzkázáno, aby už nechodil dál do práce. Kdyby s ním bylo jednáno slušně, asi by reagoval vstřícněji,“ prohlásila bývalá starostka.

„S panem Vilímem, zastupujícím tajemníkem Úřadu městského obvodu Pardubice I, bylo jednáno už na začátku letošního roku o ukončení jeho pracovního poměru. Ten s ním byl sjednán pravděpodobně omylem ještě minulým vedením obvodu na dobu neurčitou,“ konstatoval současný starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík (Sdružení pro Pardubice), který tak ke dvěma tajemníkům přišel v podstatě tak trochu jako slepý k houslím.

„Snažili jsme se situaci vyřešit. Proto o této záležitosti jednala rada i zastupitelstvo obvodu,“ podotkl nynější starosta pardubické „jedničky“.

Obvod měl v podstatě dvě možnosti. Buď se s odcházejícím tajemníkem vypořádat, nebo riskovat soudní spor.

V něm by však podle vyjádření odborníků zřejmě zvítězil Karel Vilím. Proto nakonec zastupitelstvo obvodu rozhodlo, že bývalému tajemníkovi vyplatí více než 120 tisíc korun a dalších zhruba 42 tisíc korun zaplatí na sociálním a zdravotním pojištění.

Kritika na stávající tajemnici obvodu

Kritiku si však první městský obvod vyslechl i v případě současné tajemnice Gabriely Křížkové. „Když byla na mateřské dovolené, měla vrátit telefonní číslo. To se nestalo a úřad tak platil výdaje za její volání. Měla připojený internet, který jí také platil úřad. To byl pak humbuk, když jí internet nechal zastupující tajemník odpojit. Okamžitě si vydupala opětovné zapojení,“ stěžoval si v oficiálním dopise Miloš Musil na údajné praktiky současné tajemnice.

„Mobilní telefon byl Gabrielou Křížkovou používán po dobu mateřské a rodičovské dovolené se souhlasem bývalé starostky Hany Tomanové a byl plně hrazen z vlastních zdrojů. Příjem internetu má Gabriela Křížková smluvně zajištěn u soukromé společnosti a náklady si hradí sama. Nikdy jí nebyl odpojen,“ tlumočil závěry šetření na prvním městském obvodě současný starosta pardubické „jedničky“ Jaroslav Menšík.

Miloš Musil ostře kritizoval i způsob přidělování některých veřejných zakázek. „Během mateřské dovolené vyžadovala Gabriela Křížková po odboru dopravy zadávání oprav dlažeb a dlážděných komunikací pro svého přítele, který na Pardubicku začal podnikat s partou slovenských řemeslníků – dlaždičů. Její žádosti o práci pro svého přítele postupně přerostly až do výhrůžek typu – až já se vrátím po mateřské na úřad, tak uvidíte. Pod tímto nátlakem byla vybrána oprava chodníku v ulici Studánecká v hodnotě cca 230 tisíc korun včetně DPH. Taková oprava přitom vůbec nebyla zapotřebí,“ vyjádřil se Miloš Musil.

„Po ukončení jednoho z výběrových řízení v červenci loňského roku, které firma jejího přítele nevyhrála, se nechala slyšet, že až se vrátí z mateřské, postará se o to, aby její osobě nepohodlní pracovníci z úřadu odešli. Je to smutné, ale tento scénář se pak opravdu vyplnil,“ řekl.

„Při komunálních volbách byla velmi aktivní, prý, že tajemník Vilím je organizačně neschopný, a tak i přesto, že byla na mateřské, připravovala volby, organizovala a dokonce rozvážela volební lístky, ale pak také sebe a svoji matku patřičně odměnila v řádech několika desítek tisíc korun,“ pokračoval Musil.

„Po komunálních volbách, když to vypadalo, že starostou bude někdo z ODS, si požádala o prodloužení rodičovské dovolené do září 2011. Jakmile byl zvolen starostou Jaroslav Menšík, oznámila, že okamžitě nastoupí,“ podivil se.

„Každé upozornění na domnělé porušování zákonů, vnitřních předpisů úřadu nebo nemorální chování bylo prošetřeno a přijaty odpovídající závěry. Dle objednaných prací a uhrazených faktur městským obvodem roku 2010 bylo zjištěno, že byly zadávány práce za daleko vyšší ceny, než nabízela firma přítele paní tajemnice. Proto zadání prací pro tuto firmu shledala rada jako vhodné. Přestupek z hlediska zákona o střetu zájmů nebyl shledán. Z vyjádření inženýrky Křížkové rada nedospěla k závěru, že by práci pro firmu vyžadovala ze své pozice, ale pouze nabízela jejich cenově výhodnější služby,“ reagoval starosta Menšík. „Smlouvy a dohody na činnosti spojené s organizací voleb byly sjednány a podepsány bývalou starostkou městského obvodu Hanou Tomanovou,“ doplnil.

Rada obvodu prý chtěla ověřit fakta

Podle stávajícího starosty se prý rada nijak zvlášť nepozastavovala nad „nesmyslnými obviněními, arogantním přístupem, uváděním polopravd s nevhodnými invektivami na adresu pracovníků úřadu".

Snažila se prý objektivně ověřit uváděná fakta. „A to i přesto, že již na první pohled bylo jasné, že jde o projev nenávisti a zloby, který prostřednictvím pana Musila uplatnila jeho přítelkyně Iva Leksová jako odvetu za ukončení pracovního poměru vůči své nadřízené. Za vše hovoří to, že ona ani její přítel za celých osm let až do doby zrušení jejího pracovního místa neměli dojem, že by se na úřadu dělo něco špatného. A pokud by paní Leksová v polovině prosince loňského roku z úřadu neodešla, bylo by zřejmě vše v pořádku. Už tato skutečnost je zarážející a působí dojmem co nejvíce bývalé spolupracovnice poškodit, ublížit a nikoliv odstranit případné nedostatky v práci úřadu,“ uzavřel starosta pardubické „jedničky“.