„Když nám dům ve Fügnerově ulici před osmi lety manželé Štefánikovi věnovali, netušili jsme, že jeho přestavba na dům pro čtyřicet osamělých a nemohoucích seniorů vyvolá takovou bouři nevole,“ uvedl ředitel Oblastní charity Pardubice Karel Tajovský.

Od té doby se tato humanitární organizace soudí s odpůrci stavby, kteří stále rafinovaněji uplatňují zdržovací taktiku jen pro to, aby se domov pro seniory nestal realitou. Ztráta dojednaných dotací pro tuto stavbu tak k dnešku už činí na šest milionů korun.

Nyní pomocnou ruku Charitě podali Jarmila Stibicová a Jaroslav Vondra z Rady seniorů, která je poradním orgánem města. Společně zorganizovali petici Za výstavbu domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem. Všem zájemcům jsou podpisové archy k dispozici na obou podatelnách pardubického magistrátu a na všech obvodních úřadech kromě jediného, jímž je paradoxně právě sedmý obvod, kde by domov pro seniory měl vyrůst.

A důvod? „My petici neorganizujeme, a proto k ní zachováváme neutrální postoj. Náš úřad není místem, kde by měla být petice vystavena,“ uvedl starosta Milan Tichý.