Smělý plán má primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Chce zrušit čtyři městské obvody a snížit počet náměstků ze čtyř na dva. Vyplývá to z návrhu na novou strukturu města, kterým se v současné době zabývá vedení města.

„Návrh nové struktury města počítá se zachováním tří městských obvodů. Zůstaly by čtvrtý, šestý a sedmý obvod. Osmý obvod, který tvoří Hostovice, by se připojil k Městskému obvodu Pardubice IV," sdělila Štěpánka Fraňková. Rušení by se tak týkalo čtyř obvodů, které jsou blízko centru města – prvního, druhého, třetího a pátého. V jednotlivých místních částech by pak vznikly komise.

Reorganizace by dle návrhu čekala i vedení Pardubic. Místo čtyř náměstků by budoucí primátor měl jen dva, přičemž jeden by měl v gesci rozpočet města a strategické plánování, zatímco druhý by zodpovídal za majetek města a investice. Nově by město mělo čtyři uvolněné radní, přičemž každý by byl zástupcem jednoho ze zrušených městských obvodů. Navíc by jim zastupitelé svěřili další úkoly.

Počet členů vedení města by se tak oproti současnému stavu zvýšil o dva, zanikly by ale čtyři posty starostů.
„Počet úředníků by se snížil o třicet až čtyřicet. Na platech a odměnách bychom byli schopni ušetřit zhruba 15 milionů korun ročně," uvedl tajemník pardubického magistrátu Michal Zitko. Návrh by měl za následek rovněž zrušení šedesáti postů zastupitelů městských obvodů.