Cenu v kategorii Bodová řešení získala Rokycanova ulice pátého pardubického obvodu, rekonstruovaná podle projektu Hynka Seinera.

Ceny si prý váží

„Velmi si tohoto ocenění vážíme a máme z něj radost. Naše radnice se snaží na renovaci městského obvodu pilně pracovat a tohle je signál, že se nám to daří a že jdeme správnou cestou," komentoval ocenění starosta pardubické „pětky" Jiří Hájek.
Druhé ocenění v kategorii Liniová řešení získala modernizace silnice v sedmém pardubickém obvodu.

Kdo mohl soutěžit?

Cílem této soutěže bylo podle slov organizátorů upozornit na problémy spojené s dopravou a propagovat kvalitní a šetrná dopravní řešení a přispívat tak ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.
Soutěže se mohly zúčastnit projekty realizované v posledních pěti letech, které byly zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu, a také na optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické a pěší dopravy.